Esmaabikoolitus relvaeksamiks valmistujale

Esmaabikoolitus relvaeksamiks valmistujale

3272
Foto: Pixabay

Esmaabikoolitus toimub 12. mail kell 10.00 Rakvere Jahindusklubis (Tartu mnt 61, Rakvere).

Õppekavas 8 tundi teoreetilist ja 8 tundi iseseisvat praktilist õpet. Koolituse lõppedes väljastatakse tõend. Oodatud on kõik soovijad.

Hind 35 eurot.

Info ja registreerimine: Jaan Villak, jaan.villak@rjk.ee, tel. 5165612  

Väljavõte relvaseadusest, mille alusel seda koolitust korraldatakse.

Relvaloa taotlejatele:

Relvaseadus

  • 35.Soetamisloa ja relvaloa taotlemine füüsilise isiku poolt  (2) alusel peab taotleja muude dokumentidega koos esitama dokumendi, mis tõendab vähemalt sellise 16-tunnise esmaabikoolituse läbimist, mille on läbi viinud tervishoiutöötaja, kes on läbinud esmaabiõpetajate koolituskursuse ja omab sellekohast tunnistust. [RT I, 09.03.2018, 1 – jõust. 01.07.2018]