Enamik šaakaleid on kütitud Läänemaal

Enamik šaakaleid on kütitud Läänemaal

2091
Foto: Flickr
 title=


Sel jahiaastal on Eestis kütitud 17 šaakalit, enamik neist Läänemaal.

Eesti Jahimeeste Seltsi teatel on 5. veebruari seisuga kütitud 17 šaakalit, nendest 14 Läänemaal ja 3 Pärnumaal. Valdavalt on šaakaleid kütitud Läänemaal Massu jahiseltsi aladel ning kütitud isenditest on enamik olnud isased.

Tänavu algas šaakalijaht jahieeskirja muudatuse tõttu kaks kuud varem ehk 1. septembrist ja kestab jahiaasta lõpuni ehk 28. veebruarini. Möödunud jahihooajal kütiti kokku 32 šaakalit.

Šaakal on Euroopa Liidu loodusdirektiivi V lisa kaitsealuste liikide hulgas (koos kopra, metsnugise, tuhkru ja valgejänesega), kellele võib jahti pidada tingimusel, et see ei sea ohtu asurkonna soodsat seisundit. Viimane eeldab asurkonna seisundi jälgimist ehk seiret.

Tabel: Keskkonnaamet