EJSis toimus isikuandmekaitseteemaline nõupidamine

EJSis toimus isikuandmekaitseteemaline nõupidamine

1410
Nõupidamisel osalesid Karri Urban, EJSi tegevjuht Tõnis Korts ja juriidiline nõunik Martin Kulp. Foto: EJS

5. märtsil toimus EJSi majas isikuandmekaitseteemaline nõupidamine, et EJSi arendatud liikmete haldussüsteemid vastaks andmekaitsereeglitele.

„Infosüsteemide arendamisel on oluline jälgida, et andmekaitsemäärusest tulenevad kohustused oleks tagatud,”ütles EJSi infosüsteemide koordinaator Karri Urban. Koostöös juristidega töötakse välja andmetöötlusleping, mis reguleerib EJSi ja liikmesorganisatsiooni vahelisi kohustusi ja õigusi. Pärast lepingu koostamist alustatakse lepingute sõlmimist liikmesorganisatsioonidega.

Infosüsteemi Jahis eesmärk on jahipiirkonna kasutaja ja jahimehe poolt õigusaktidega määratud kohustuste tõhusam täitmine, jahidokumentatsiooni haldamine, ulukiseireandmete kogumine, jahimehe ja jahipiirkonna vahelise infovahetuse operatiivsemaks muutmine.

Infosüsteemi Metsis eesmärk on täita kvaliteetselt halduslepingust tulenevaid ülesandeid. Metsis annab kasutajale võimaluse kontrollida jahitunnistuse kehtivust, muuta oma kontaktandmeid, hallata erinevaid teavitusi, registreeruda jahitunnistuse taotleja kursustele ja eksamitele, lahendada proovieksameid ja teostada teisi jahimehele olulisi toiminguid.