EJSi volinike koosolek

EJSi volinike koosolek

3184
Volinike koosolek 2014EJS liikmesorganisatsioonidele
19.03.2015.a

EJS juhatuse koosolekul kinnitati EJS volinike koosoleku toimumise aeg ja koht.

EJS volinike korraline üldkoosolek toimub 14. aprill 2015. a algusega kell 10.30 Tallinna Loomaaia keskkonnahariduskeskuses Ehitajate tee 150 Tallinnas (sisenemine Lääne väravast). NB! EJSi volinikele on parkimine Lääne värava juures tasuta. 
Kuidas kohale jõuda SIIT

Päevakord kinnitati juhatuse koosolekul 26.03.15.

Päevakord

  1. Päevakorra kinnitamine.
  2. EJS tunnustusavalduste üleandmine.
  3. EJS presidendi Margus Puusti ülevaade juhatuse tööst.
  4. EJS 2014. a. majandusaasta aruande kinnitamine.
  5. 2015. a. eelarve kinnitamine.
  6. Audiitori määramine.
  7. Juhatuse uue liikme valimine.
  8. Informatsioon Sigade Aafrika katkust.
  9. Muud küsimused ja informatsiooni vahetamine.

Volinikud on pärast volikogu oodatud jahitrofeede näituse pidulikule avamisele!

Volinike koosoleku materjalid on ka sellel aastal laetud Dropboxi. Päevakorra ja koosoleku materjalide kohta on kõigile saadetud info meili peale!

Tuletame meelde, et EJS põhikirjale tuginedes on liikmesorganisatsioonil vaja:

  • esitada iga aasta 1. aprilli seisuga Seltsi juhatusele nimekirja oma Eesti Vabariigis kehtivat jahitunnistust omavatest füüsilises isikust liikmetest.

Volinike arv on ka sellel aastal 1 volinik iga 70 füüsilise liikme kohta. Ootame kuni 10. aprillini (k.a) asutuse blanketil volinike nimesid koos isikukoodi ja e-posti aadressiga, kindlasti peab olema viide voliniku volitust tõendavale üldkoosoleku otsusele või B-kaardile. Vaatamata sellele, et volinikud võivad olla need, kes eelmisel aastal, palume dokumendid siiski uuesti saata (s.h B-kaardi koopiad).

Kui kellelgi on probleeme materjalidega leidmisega või on lisaküsimusi:

tel. 602 5970, e-post lea@ejs.ee

 JAGA