EJS võttis kasutusele uue „meediarelva“

EJS võttis kasutusele uue „meediarelva“

3375

Eile sõlmiti kokkulepe Eesti Jahimeeste Seltsi (EJS) ja Balti Meediamonitooringu Grupi (BMMG) vahel meediamonitooringu teenuse kasutamiseks. BMMG esindaja Ursula Nuutmann tutvustas, kuidas nende teenus töötab ja missugused on võimalused analüüsiks.

„Igapäevane ülevaade Eesti trüki-, tele- ja veebimeedias toimuvast meie ette antud parameetrite alusel võimaldab tõsta meie tööd hoopis teisele tasemele,“ ütles Eesti Jahimeeste Seltsi tegevjuht Tõnis Korts. „Oleme seda teenust juba mõnda aega katsetanud ja see on meie rolli meediaruumi väljakujundamisel juba praegu tublisti tõstnud. Uus „relv“ annab võimaluse tabada paremini märki,“ lisas ta.

Monitooringtulemused edastatakse EJSile spetsiaalse kliendikeskkonna Station vahendusel igapäevaste meediaülevaadetena e-postile ning vajadusel RSS andmevoona. Lisaks regulaarsele meediaülevaatele koostatakse eraldi uudisteraportid EJS-i valitud alustel. Monitooringu alusel koostatud meediapilt annab ülevaate põhilistest kommunikatsiooni ning avalikku kuvandit iseloomustavatest näitajatest – võimaldab hinnata enda ja konkurentide positsiooni valdkonnauudistes, märgata muutusi meediakajastuste tonaalsuses, tuvastada esilekerkinud teemasid, tuua välja aktiivsemaid kõneisikuid, autoreid ja kanaleid. Samuti aitab analüüs mõõta kommunikatsioonieesmärkide saavutamist ning saada vajalikku tagasisidet muutuste juhtimiseks.

EJS ajakirja ja veebitoimetaja Andra Hamburgi sõnul lihtsutab selle teenuse kasutamine tunduvalt igapäevast tööd. „See võimaldab paremini orienteeruda uudiste virr-varris ja suunata oma tegevust senisest hulga tõhusamalt,“ selgitas ta.

Balti Meediamonitooringu Grupp (BMMG) on Eestis, Lätis ja Leedus meediamonitooringu ning -analüüsi teenuseid pakkuv kontsern, mis alustas tegevust aastal 1997. BMMG Eesti haru loodi kahe tunnustatud meediamonitooringu ettevõtte, ETA Monitooringu ning Freqmedia põhjal. Leedus pakub teenuseid sealse turu kogenuim ning suurima turuosaga monitooringufirma Mediaskopas, Lätis tegutsetakse Mediju Monitorings ärinime all. Kõikidel turgudel kasutatakse uue põlvkonna monitooringuplatvormi Station, mis on loodud ja kohandatud just konkreetse inforuumi mõtestamiseks.

Lisainfo:
Tõnis Korts
Eesti Jahimeeste Selts
Tegevjuht
511 8673
tonis.korts@ejs.ee