EJS osales maarahva kongressi volikogul

EJS osales maarahva kongressi volikogul

3660
Foto: esineb Raul Maripuu, Eesti Tõusigade Aretusühistu nõukogu aseesimees. Foto: Tõnis Korts

Maarahva VI kongressi volikogu kutsus oma istungile esinema EJS tegevjuhi Tõnis Kortsu laupäeval 17. oktoobril Paides. Põhiteemaks oli põllumajandus ja maaelu. Esinesid mitmed tuntud inimesed nende hulgas Juhan Särgava, Eesti Põllumeeste Keskliidu president, Raul Maripuu, Eesti Tõusigade Aretusühistu nõukogu aseesimees ja paljud teised. Tegevjuht esines teemal „Jahindus, jahimehed ja SAK“. Oma ettekandes andis ta ülevaate, mis on teinud jahimehed SAKiga võitlemisel ja toimetulemisel. Samuti tegi ta ülevaate hetkeseisust, probleemsetest „pudelikaeladest“ ja esitas nendele jahimeeste poolsed lahendusettepanekud. Ettekande järel vastas tegevjuht volikogu liikmete küsimustele.

JAGA