EJS korraldas rahvusvahelise ajakirjanike sümpoosioni

EJS korraldas rahvusvahelise ajakirjanike sümpoosioni

639
Foto: Rene Jakobson

EJS koostöös jahimeeste maailma katusorganisatsiooniga CIC korraldas Tallinnas rahvusvahelise ajakirjanike sümpoosioni.

Avakõnes pidas EJS-i president Margus Puust oluliseks keskkonnaalase info vahetamist. „Väga oluline on, kuidas me keskkonnainfot edastame ja kuidas see paremini inimesteni jõuaks. See, mis oli inimestele arusaadav eile, ei pruugi seda olla täna. Ka meie jahimeeste ees on aeg-ajalt küsimusi, kuidas oma tegevust selgitada nii, et see oleks arusaadav nendele, kes jahindusest eriti palju ei tea,“ tõdes Puust.

Sümpoosionil räägiti keskkonnateemade kajastamisest, jagati kogemusi Eesti suurkiskjatega kooseksisteerimisest ning tutvustati seda, kuidas ulukeid siin majandatakse. Samuti räägiti sellest, kuidas on Eestis hundi imidž ajaga muutunud ning kuidas ta rahvusloomaks valiti. Ühtlasi tutvustati looduskaitsjate kontseptsiooni ning räägiti plaanist seda hakata tutvustama ka teleproduktsiooni kaudu.

Sümpoosioni avasid riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Yoko Alender, keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp ja EJS-i president Margus Puust. Eestist esinesid ettekannetega Keskkonnaagentuuri ulukiseireosakonna peaspetsialist Peep Männil ja rahvuslooma ümarlaua eestvedaja Helen Arusoo.

Kokku tulid ajakirjanikud nii Eestist kui üle maailma, nt Suurbritanniast, Rumeeniast, Tuneesiast, Itaaliast, Indiast, Kolumbiast, Saksamaalt ning Soomest. 9. juunil sõidab delegatsioon Riiga, kus toimub CIC-i iga-aastane peaassamblee, mis kestab 11. juunini. Teel Riiga külastatakse veel Soomaa rahvusparki.

EJS tegi videoloo ka päevajuhi Rob Yorkega, kes andis väikese lühiülevaate mis sümpoosion endast kujutas.