EJS kohtus Häirekeskusega

EJS kohtus Häirekeskusega

876
Koosolekul osalesid vasakult: EJSi IT süsteemide koordinaator Karri Urban, EJSi tegevjuht Tõnis Korts, Häirekeskuse koostöö korraldamise talituse ekspert Rasmur Laar ja „Ulukid teel” projektijuht Urmas Salmu. Foto: EJS

4. veebruaril toimus EJSi majas EJSi ja Häirekeskuse ühine kokkusaamine, milles osalesid Häirekeskuse koostöö korraldamise talituse ekspert Rasmur Laar, EJSi tegevjuht Tõnis Korts, EJSi IT süsteemide koordinaator Karri Urban ja „Ulukid teel” projektijuht Urmas Salmu.

Päevakorra teemad puudutasid Häirekeskuse ja Jahise ühise andmebaasi võimalikult ladusalt edaspidist haldamist. Eesmärgid said seatud kahe etapilisteks, millest esimeses etapis uuendatakse EJSi liikmete andmebaase vastavaks tänastele kontaktidele.

Esimene eesmärk oleks EJSi ja Häirekeskuse kontaktisikute nimekirja uuendamine otse läbi Jahise. Selle arendamise võttis enda kanda Karri Urban, mille tulemusi loodame rakendustes juba peatselt kuvada.

Töö seondub ka teise etapi arendamisega, mille eesmärk on viia sõnumid maanteedel ulukite hukkumise kohta jahimeesteni e-posti või SMSi kaudu.