EJS kaasajastab noorjahimeeste koolitusi

EJS kaasajastab noorjahimeeste koolitusi

977
Foto: EJS

9. mail toimus EJS kontoris nõupidamine noorjahimeeste koolitust reguleeriva keskkonnaministri määruse täiendamiseks ja parandamiseks.

EJSi tegevjuhi Tõnis Kortsu sõnul on jahimeestel vaja mitte ainult ajaga kaasas käia, vaid olla KA teistele teenäitajaks. „Ainult nii saame protsesse mõjutada meile soodsas suunas,” selgitas Korts.

„Eelkõige puudutab see meile ühte tähtsamat valdkonda- noorjahimeeste koolitust,“ lisas ta. „Ehkki määrus on kehtinud vaid kuus aastat on vahepeal EJS jõudsalt näiteks IT valdkonda arendanud ja kõik vajalikud muutused on vaja kajastada ka õigusaktides,“ kommenteeris Korts.

Jahitunnistuse taotlejate koolituse sisuline kaasajastamine on olnud päevakorral alates ajast, mil käivitus esimene eksamisüsteem Metsis.

Nõupidamisel arutati ettepanekuid ja parandusi, mis esitatakse  EJSi lepingupartneritele-koolitajatele arutamiseks 16. ja 17. mail Haapsalus toimuval koolitusseminaril.

Lisaks IT valdkonnale käsitleti nõupidamisel muid sisulisi küsimusi: nõudeid õppekohtadele, õpetajatele, õppevahendite ja õppematerjalidele. Õppeprogrammi oleks samuti vaja lisada teemasid, et süvendada noorte teadmisi jahinduse olemusest ja kohast avalikus ruumis, teadmisi jahikultuurist ja jahieetikast.

Tänase seisuga on koolitusseminarile registreerunud suurem osa EJSi lepingupartneritest. Noorte koolitajaid ootavad sisukat ja tulemuslikku arutelu. Teine seminaripäev on rohkem praktilist laadi, käsitledes eelkõige Metsise ja Jahise kasutamist.

Seminari tulemusena valmib ettepanekute pakett, mis esitatakse EJSi juhatusele ettepanekuga määruse muutmise algatamiseks.

Kellel veel huvi ja võimalus, saab seminarile registreeruda telefonil 602 5970, Lea Truska.