EJS juhatus alustas tööd

EJS juhatus alustas tööd

1952
Fotol: kindlustusekspert ja kindlustusühistu moodustamise initsiaator Tarmo Lääne tutvustab teemat.

Selle sügise esimene EJS juhatuse koosolek toimus 26. septembril Tallinnas Kuristiku majas. Koosolekut juhatas president Margus Puust. Kinnitati päevakord. Sisulisi punkte  oli seekord koosolekul neli. Alustati uue liikme vastuvõtuga. Seekord oli avaldus laekunud MTÜlt Jäärumetsa Jahiselts. Jahipiirkonna suuruseks on 10 400 ha. Kütitakse ca 40 põtra ja ca 130 metskitse aastas. Metssigade arv on peale katku väike ja neid kütitakse minimaalselt. Selts võeti vastu ühehäälselt.

Teise päevakorra punktina tuli tutvustamisele ja arutlusele „Jahiulukite käitlemiskoha investeeringute toetuse“ eelnõu. Meede on EISis (eelnõude infosüsteem) kooskõlastuse ringil 3.oktoobrini. Eelnõust oli palutud ettekannet tegema Maaeluministeeriumi Toiduohutuse osakonna juhataja asetäitja Pille Tammemägi ja sama osakonna loomatervise- ja heaolu büroo peaspetsialist Ülle Pau. Pille Tammemägi rääkis, milleks meede loodi ja tutvustas selle sisu. Meetme rakendamist taotles EJSi juhatus ja Maaeluministeerium otsustas seda ettepanekut toetada. Tänaseks on idee materialiseerunud saanud eelnõu vormi.

Meede on ka omamoodi riigipoolne tunnustus EJSile ja tema liikmetele võitluses Sigade Aafrika katkuga.

Meede on suunatud jahipiirkondade tasandil ulukite esmatöötluskohtade rajamiseks ja nende täiendamiseks ja kaasajastamiseks. Meetme kaudu saavad toetust taotleda juriidilistest isikutest jahiseltsid, kellel on olemas kinnistu või võimalus seda kasutada ning  jahimaade kasutusõiguse leping. Praeguse eelnõu kohaselt on abikõlbulikud ka juriidilise jahindusorganisatsiooni nn osakonnad, kes pole juriidilised isikud aga  kasutavad jahipiirkonda.

Täpsem info antakse EJSi poolt korraldatavatel infopäevadel. Esimene selline on EJSi liikmesorganisatsioonide juhtide sügisene koosolek, mille kuupäev tehakse teatavaks kohe, kui selgub millal maaeluminister meetme määruse allkirjastab.

Juhatuse liikmetel oli ettekandjale hulgaliselt küsimusi ja samuti ettepanekuid. Eelnõu registreerimisnumber EIS-s on 19-0939/01 ja soovijad saavad sellega tutvuda ka meie kodulehel avaldatud uudise lingi kaudu.

Järgmise päevakorra punktina tutvustas  Margus Puust 20. septembril toimunud kesk-konnaministri Rene Koka külaskäiku EJSi majja. Ministriga kohtus EJS juhatuse arendusgrupp eesotsas president Margus Puustiga. Ministri kaaskonnaga arutati päevateemalisi küsimusi. Minister oli rahul EJSi kui halduslepingu partneriga ja huvitus arendatavatest infosüsteemidest Metsis ja Jahis. Minister palus EJSil kujundada seisukoht pliimoona edasise kasutamise küsimuses. Seda teemat arutab juhatus järgmisel korralisel koosolekul oktoobris.

Neljanda päevakorra punktina tuli arutlusele kindlustusühistu asutamise teema. Seda on eelnevalt käsitletud kahel juhatuse koosolekul. Otsustatud on, et teema huvitab jahimehi ning sellega võib edasi minna. Kindlustusühistu moodustamise initsiaator kindlustusekspert Tarmo Lääne tutvustas, kaugel on asjaajamine. 

Oma toetust kindlustusühistu asutamise osas on väljendanud Põllumeeste katusorganisatsioonid. Läbirääkimised ja otsustusprotsessid on pooleli veel mitmete organisatsioonidega. Ka EJSile on pakutud asutajaliikmeks saamist. EJSi huvi algusest peale on olnud oma liikmete soodne jahikindlustamine ja kogu jahipidamise kindlustuskaitse.

Juhatuse otsustas ka seekord arengutega kursis olla ning teha lõplikud otsused asutamisdokumentidega tutvumise järel.

Järgmine korraline koosolek toimub 24. oktoobril Tallinnas.

 

JAGA