EJS ja RMK arutlesid sõraliste kahjude üle

EJS ja RMK arutlesid sõraliste kahjude üle

1561
RMK esindajad ja EJSi juhatuse liikmed ühisel nõupidamisel. Foto: EJS

10. veebruaril kohtusid RMK büroos EJSi juhatuse esindajad RMK juhi ja jahinduspetsialistiga. Teemaks oli eelmise aasta ulukikahjud riigimetsas.

„EJS on olnud hea partner ja jahimehed tublid,” ütles RMK juhatuse esimees Aigar Kallas. „Ulukikahjud näitavad languse tendentsi ‒ põdra poolt tekitatud kahjustuste trend on tugevas languses ja ka punahirve poolt tekitatud kahjud on vähenenud. Metskitse kahjude tõus on tänu küttimismahtudele peatunud ja suurusjärk on sama eelnenud aastaga,” lisas Kallas.

„Eesti Jahimeeste Seltsi arvates on põdra arvukus tasemel, millest allapoole enam ei tohiks minna,” ütles EJSi president Margus Puust. „Metskitse kütttimine ei ole populatsioonile halvasti mõjunud ja kahjud on tänu suuremale küttimismahule jäänud samale tasemele, just nii nagu eeldasime. Ka algaval hooajal tuleb metskitse küttimisele tähelepanu pöörata. Selline koostöö RMK ja EJSi vahel on edasiviiv ja aitab lahendusi leida nii metsakasvatajatele kui ka jahimeestele,”selgitas Puust.

Eesti Jahimeeste Seltsi liikmesorganisatsioonid kasutavad riigimetsa maad RMK-ga sõlmitud lepingute alusel. Lepingute selgrooks on põhimõte, et riigimetsa kasvatamise kui ka ulukipopulatsioonide majandamise vahel valitseks tasakaal. Tasakaalu hoidmiseks on äärmiselt vajalik jahimeeste ja riigimetsakasvatajate vaheline pidev hea koostöö ja infovahetus. EJSi juhatuses on loodud RMKga koostöö grupp, kes seisab hea selle eest, et olemasolevates tingimustes oleksid nii ulukite kui ka jahimeeste huvid võimalikult hästi kaitstud.