EJS ja KAUR kinnitavad koostööd ja on üheselt salaküttimise vastu

EJS ja KAUR kinnitavad koostööd ja on üheselt salaküttimise vastu

998
Pärnumaal GPS kaeluse külge saanud hunt. Foto: Marko Kübarsepp

10. juulil kohtusid Tallinnas Eesti Jahimeeste Seltsi (EJS) juhid Margus Puust ja Tõnis Korts ning Keskkonnaagentuuri (KAUR) direktor Taimar Ala. Kohtumise eesmärgiks oli arutada omavahelise koostöö parandamist eelkõige hiljuti teravalt fookusesse tõusnud illegaalse jahipidamise valguses. Mõlemad pooled jagavad üheselt seisukohta: „Eesti Vabariigis ei ole kohta illegaalsel küttimisel“.

EJSi president Margus Puusti sõnul on äärmiselt oluline, et ühiskond mõistaks, et iga saemees ei ole metsamees ja iga püssimees ei ole jahimees. „Jahimeest ja salakütti ei saa ühte patta panna. Jahimees on seadusekuulekas ja samuti järgib Eesti jahinduse head tava. Salakütt rikub teadlikult seadust ja eirab norme,“ ütles Puust. „Salaküttimisel ei ole kohta meie organisatsioonis ja ei tohiks olla ka ühiskonnas. Siin tuleks erinevatel asutustel seljad kokku panna,“ lisas ta.

Keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala hinnangul ei ole salaküttimine mitte ainult pahe ja reeglite rikkumine vaid taunitav tegevus, mis suures plaanis seab ohtu nii looduskeskkonna tasakaalu kui kogu keskkonnaseisundi säilimise. „Keskkonnaagentuur seisab hea parima elukeskkonna eest. Teeme oma tööd parimas teadmises, teadus- ja teadmispõhiselt ning tugineme faktidele. Meie antavad soovitused peavad ulukiasurkondade puhul tagama  tasakaalu populatsiooni säilimise ja ulukite poolt tekitatavate kahjude vahel. Arusaadavalt loob võimalik illegaalne küttimine suurel pinnal silmatorkavaid anomaaliaid andmetes, häirib populatsioonidünaamikat ja mõjutab otseselt, et mitte öelda piiravalt kogu väärtustel põhinevat jahindustegevust.“

EJS nii ulukite algandmete esitajana, kui ka Keskkonnaagentuuri poolt analüüsitud ja töödeldud  andmete suurima tarbijana, on huvitatud tegelikkusele vastavatest numbritest. Nende põhjal tehakse seiretöötajate ja teadlaste poolt küttimissoovitused ja määratakse maakondlikes jahindusnõukogudes küttimismahud.

Kohtumisel lepiti kokku ühine eesmärk: tugevdada veelgi enam ulukiseire alast koostööd ning  võidelda ühiselt illegaalse küttimise vastu, tehes järjepidevalt tööd selle nimel, et Eestis säiliks tasakaal ulukipopulatsioonides ja väheneksid seadusrikkumistest tulenevad kahjud.

Margus Puust                                                                                              
Eesti Jahimeeste Seltsi president                                                                    

Taimar Ala
Keskkonnaagentuuri direktor

11.07.2019, Tallinn