EJSi esindus õnnitles endist direktorit

EJSi esindus õnnitles endist direktorit

1173
Anti Levandi (taga keskel), EJSi tegevjuht Tõnis Korts, Kuristiku maja kauaaegne perenaine Luule, tegevjuhi abi Lea Truska, EJSi meenemeister ja vabatahtlik Rimon Kaplan.
 title=


6. mail tähistas oma sünnipäeva kunagine EJSi direktor Anti Levandi. Antit käis tema kaunis ja hubases kodus õnnitlemas EJSi delegatsioon.

Anti Levandi alustas tööd EJSi direktorina tollase EJSi presiidumi otsuse alusel alates 2. jaanuarist 1992 ja tegi seda tööd kuni 31. detsembrini 2008. Ta sündis 1941. aasta 6. juunil ja tähistas seega oma 78. sünnipäeva.

Anti on väga hea tervise juures ja oma osa selles on kindlasti ka jahipidamisel ja looduses viibimisel. Anti Levandi üks märkimisväärsemaid teeneid meie seltsi ajaloos on see, et jahinduse korraldamise töö jätkuks nii keerulistel aegadel kui ka täna Kuristiku majas. Oma maja on jahimeeste seltsile suur väärtus ja tegevjuht Tõnis Korts tänas sünnipäevalast tehtud tänuväärse töö eest. Samuti palus ta Anti abi EJSi ajaloo jäädvustamisel ja katusekorrusele rajatava muuseumi sisustamisel.