EJS arutas partneritega integratsiooniküsimusi

EJS arutas partneritega integratsiooniküsimusi

1191
Fotol paremalt vasakule: kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler Piret Hartman, Integratsiooni Sihtasutuse administratiivdirektor Eda Silberg, EJSi juhatuse liige Karel Rüütli ja kultuuriministeeriumi nõunik Artjom Tepljuk. Foto: EJS

14. oktoobril kohtusid EJSi esindajad Kultuuriministeeriumi ja Integratsiooni SA inimestega, et arutada integratsiooni puudutavaid küsimusi jahinduse valdkonnas.

EJSi juhatuse liikme Karel Rüütli sõnul kaardistati arutelu käigus võimalusi ja väljakutseid panustada valdkonda senisest enam. „Tunnustame Kultuuriministeeriumi ja Integratsiooni sihtasutuse initsiatiivi, milles nähakse Eesti Jahimeeste Seltsi strateegilise partnerina tuleviku protsessides,“ lisas Rüütli.

Kultuuriministeeriumist osalesid nõupidamisel kultuurilise mitmekesisuse asekantsler Piret Hartman ja nõunik Artjom Tepljuk ning Integratsiooni Sihtasutusest administratiivdirektor Eda Silberg. EJSist võtsid nõupidamisest osa juhatuse liige Karel Rüütli ja tegevjuht Tõnis Korts.

Rüütli ja Korts tutvustasid lisaks EJSi ajalugu ja organisatsiooni, selle tegevusvaldkondi ja arendusi. Integratsiooni valdkonna esindajad selgitasid, missugused on võimalused saada sellealast nõustamist. Samuti tutvustati programme ja rahastamise võimalusi. Arutati võimaliku infopäeva korraldamist Ida-Virumaal.