Eesti karufotod aitavad lõunanaabritel mesikäppa tundma õppida

Eesti karufotod aitavad lõunanaabritel mesikäppa tundma õppida

263
Fotod: Tarmo Mikussaar

TEKST HELEN ARUSOO, MTÜ Aasta Loom, FOTOD TARMO MIKUSSAAR

Läti loodusmuuseumis avati 20. jaanuari pärastlõunal näitus karust „Lācis – mūsu kaimiņš” („Karul kõned kavalad“), mis koosneb ainult Eesti loodusfotograafide piltidest.

Näituse avamisel rõhutas muuseumi juhataja Skaidrīte Ruskule privileegi teha koostööd sõbralike naabritega päeval, mil Läti langetas lipud 20. jaanuari 1991. aasta taasiseseisvuse mässu ohvrite mälestuseks.

On tore, et naabrid saavad hästi läbi ja Läti soovib kuulata Eesti kogemust karuga kooselamisel. Nõukogude ajal Lätis nimelt karu ei olnud ja alles üsna hiljaaegu on metsott Eesti piirist ka lõuna poole “kolinud”. Aastat 2015 loetakse Lätis ametliku karu püsiasurkonna alguseks. Lõunanaabritel huvi ja vajadus õppida karuga kõrvuti elama on suur, sest nende mälust on hääbunud suurkiskjaga kooseksisteerimise kogemused, mis väljendub ühiskonnas liigsete hirmude levikus.

Lätlastel on viimasel ajal olnud mitmeid probleemseid juhtumeid oma uusasukatega. Seda küll inimese poolse liigse kontakti tõttu metsloomaga, aga ka hirmust, mis on kohati suureks paisunud ja mida tõukab tagant teadmatus. Just lätlaste vajadust silmas pidades pakkusid MTÜ Aasta looma esindajad Läti loodusmuuseumile välja mõtte teha koos üks fotokonkurss, et sinna laekunud pilte hiljem kasutada haridusliku näituse koostamiseks. Mullu augustis kuulutatigi välja fotokonkurss “Karul kõned kavalad”, kuhu oodati pilte nii läti kui eesti loodusesõpradelt. Konkursile laekus 26 autorilt 110 pilti, aga metsas pildistatud karu ja tema tegevusjälgi kujutavaid fotosid laekus ainult Eestist ja nõnda koostati ka näitus ainult eesti fotodest. Küll tulevad kunagi pildid ka Lätist!

Läti loodusmuuseumis sügiseni avatud näitus on samm sel teel, et võtta maha ebamääraseid hirme karu suhtes. Näitus on haridusliku sisuga, keskendudes metsaoti tegevusjälgede tundmaõppimisele ja käitumise tutvustamisele. Suuresti samadel fotodel põhinev näitus (“Karul kõned kavalad”) avati Eestis paar kuud varem, novembris 2022 ja see jääb avatuks Ülemiste keskuse II korruse aatriumis 1. veebruarini, liikudes sealt edasi rändnäitusena Tallinna Loomaaia fuajeesse.