EESTI JAHIMEESTE XXXVII KOKKUTULEKU VÕISTLUSALADE ÜLDJUHEND

EESTI JAHIMEESTE XXXVII KOKKUTULEKU VÕISTLUSALADE ÜLDJUHEND

2534

PDF

I EESMÄRK
1. Kokkutuleku traditsioonide jätkamine.
2. Läbi erinevate võistlusalade propageerida jahinduslikke tegevusi ja oskusi.
3. Olles eeskujuks kasvatada järelkasvu.
4. Selgitada kokkutuleku üldkokkuvõttes parimad jahindusorganisatsioonid ning maakonnad.
5. Läbi paljude üldarvestusse mittekuuluvate võistlusalade anda võimalus kokkutulekulistele meeldivaks ja aktiivseks ajaviitmiseks.
6. Läbi kõigi kokkutulekuliste koostegemiste tagada Eesti jahimeeste ühtsus ning arendada koostööd naabritega.

II AEG JA KOHT
1. Eesti jahimeeste XXXVII kokkutulek viiakse läbi 7.–9. juulini 2017. a Toosikannu Puhkekeskuses Raplamaal.
2. Vajadusel võib kokkutuleku Korraldaja kokkutulekule eelnevalt läbi viia eelvõistluse aladel, milledele on eelregistreerunud rohkem võistkondi kui kokkutuleku ajakava suudab mahutada.

III KORRALDAMINE
1. Kokkutuleku Korraldajaks on Eesti Jahimeeste Selts koostöös Toosikannu Puhkekeskuse ja Kuusk OÜga.
2. Võistlusalad viiakse läbi vastavalt käesolevale juhendile ja võistlusalade erijuhenditele.
3. Korraldajal on õigus vastavalt üleskerkinud küsimustele muuta ja täpsustada käesolevat juhendit ja võistlusalade erijuhendeid põhimõttel, et sellest on mõistliku eelnevusega teavitatud kõikide sellele võistlusalale registreerunud võistkondade esindajaid.

IV OSAVÕTJAD
1. Kokkutuleku üldarvestusse kuuluvatest võistlusaladest võivad osa võtta kõik
jahiorganisatsioonid, kes on eelnevalt läbinud registreerimisprotseduuri ja tasunud vajalikud osavõtumaksud.
Üks võistlusala maksab 35 EURi, haavlilaskmine 50 EURi ning kuulilaskmine 80 EURi.
2. Jahiorganisatsioon käesoleva juhendi tõlgenduses on jahiselts, kes kasutab jahipiirkonda.
3. Üldarvestusse kuuluvate võistlusalade meeskondades osalevad isikud peavad omama kehtivat Eesti Vabariigi jahitunnistust. See nõue ei laiene alla 16-aastastele isikutele, v.a pasunapuhumine (vt juhendit). 
4. Üldarvestusse kuuluvatel meeskondlikel aladel, kus on toimunud eelvõistlus, peab sama koosseis jätkama ka finaali pääsemisel.
5. Sõltumata sellest, et füüsiline isik võib kuuluda mitmesse jahindusorganisatsiooni, saab ta käesoleva kokkutuleku raames osaleda üldarvestusse kuuluvatel võistlusaladel ainult ühe jahindusorganisatsiooni esindajana.
6. Üldarvestusse mittekuuluvatel võistlusaladel võivad osaleda kõik kokkutulekulised.
7. Üldarvestusse mittekuuluvatel meeskondlikel võistlusaladel on kokkutulekulised meeskondade koostamisel vabad piirkondlikest ja jahindusorganisatsioonipõhistest printsiipidest.

V ÜLDARVESTUSSE KUULUVAD VÕISTLUSALAD
Kõikide alljärgnevate võistlusalade erijuhendid avalikustatakse EJS-i kodulehel.

  1. Kokandus
  2. Peibutamine
  3. Jahisarv 
  4. Taidlus 
  5. Viktoriin
  6. Juhid
  7. Haavel
  8. Kuul
  9. Kutse-mitmevõistlus
  10. Laager (ainult maakondlik arvestus)

VI ÜLDARVESTUSSE MITTEKUULUVAD VÕISTLUSALAD
Kõikide alljärgnevate võistlusalade erijuhendid avalikustatakse EJS-i kodulehel.
Nimekiri tulekul!

VII PROTESTID
1. Võistkondadel on õigus esitada proteste võistlusala juhendi nõuete rikkumise kohta
kirjalikult 1 tunni jooksul peale protestitava võistlusala lõppu staapi.
Protesti esitamise õigus on võistkonna esindajal. Protesti esitamisel tasutakse tagatisraha 35 EUR. Protesti mitterahuldamisel tagatisraha ei tagastata.
2. Protest vaadatakse läbi Korraldaja esindaja(te), kokkutuleku peakohtuniku ja võistlusala peakohtuniku poolt ning tehtud otsus on lõplik.

VIII KOKKUTULEKU ÜLDVÕITJA SELGITAMINE
1. Kokkutulekul selgitatakse paremusjärjestus kahes kategoorias: jahiorganisatsioonide ning maakondade arvestuses.
2. Jahiorganisatsioonide vahelise paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse jahiorganisatsiooni poolt üldarvestusse kuuluvatel võistlusaladel saavutatud seitsme (7.) parema ala kohapunktid.
3. Jahiorganisatsioon saab osaleda kõigil üldarvestusse kuuluvatel võistlusaladel ühe võistkonnaga.
4. Maakondade vahelise paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse üldarvestusse kuuluvate võistlusalade kaupa kolme parima antud maakonda kuuluva jahiorganisatsiooni kohapunktid.
8. Kui mõnel üldarvestusse kuuluval võistlusalal osaleb ühest maakonnast rohkem kui kolm jahiorganisatsiooni, siis ülejäänud hoiavad kohti ja kohapunkte kinni.
9. Võistlusalade kohapunktide jagamise süsteemi avaldab Korraldaja pärast eelregistreerimise lõppu. 
10. Korraldaja lähtub kohapunktide süsteemi väljatöötamisel alljärgnevast:
10.1 Kõik üldarvestusse kuuluvad võistlusalad on võrdse kaaluga.
10.2 Kõik üldarvestusse kuuluvatel aladel osalenud võistkonnad saavad punkte.
10.3 Kohtade jagamise korral saavad kõik mingit kohtade vahemikku jagama jäänud võistkonnad esimese selle vahemiku kohapunktid.

IX AUTASUSTAMINE
1. Võistluste võitjate autasustamine toimub jooksvalt pärast vastava võistlusala kokkuvõtete
tegemist, terve kokkutuleku vältel. Autasustamiste ajagraafik avaldatakse kokkutuleku kavas.
2. Autasustamine toimub vastavalt võistlusalade erijuhenditele.
3. Kui auhinna saaja ei viibi autasustamisel, siis ta tagab selle, et keegi võistkonna esindajatest korraldab auhinna äraviimise.
4. Kätte andmata auhindu hoitakse kokkutuleku lõpuni staabis.

X REGISTREERIMINE JA OSAVÕTUMAKSUD
1. Üldarvestusse kuuluvatel võistlusaladel toimub registreerimine alade kaupa.
2. Võistkonna registreerimine toimub EJS-i kodulehe kaudu 25. maist kuni 1. juulini.
3. Osavõtumaksud on üldarvestusse minevatel võistlusaladel võistlusalapõhised.
4. Üldarvestusse mittekuuluvatel aladel on osalemine tasuta.
5. Üldarvestusse mittekuuluvatel võistlusaladel toimub registreerimine vastavalt iga ala erijuhendile.
6. Kokkutuleku võistlusaladel osalejatele kehtivad kokkutulekul osalemisel kokkutulekulistele kehtestatud osavõtutasud.

XI ÜLDINE
1. Kõik kokkutulekul ja selle raames toimuvatel võistlustel osalejad kannavad individuaalset
vastutust enda tervisliku seisukorra ja ohutusnõuete täitmise eest.
2. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab Korraldaja.
3. Informatsioon kokkutuleku kohta asub EJS-i koduleheküljel www.ejs.ee ja seda täiendatakse jooksvalt.
4. Täiendav info:
korraldaja esindaja: Tõnis Korts, tonis.korts@ejs.ee, 5118673
korraldaja esindaja: Andres Lillemäe, andres@ejs.ee
Toosikannu Puhkekeskus esindaja: Leo Kass, 56 495 643, leo@toosikannu.ee
Kuusk OÜ esindaja: Veronika Veri, veroonika@kuusk.ee
Kuusk OÜ esindaja: Indrek Sander, indrek@kuusk.ee, 56 202 242
kokkutuleku peakohtunik: Urmo Sitsi, urmo@sitsi.ee, tel 566 92 696

 

JAGA