Eesti Jahimeeste Seltsis toimus nõupidamine Keskkonnainspektsiooni esindajatega.

Eesti Jahimeeste Seltsis toimus nõupidamine Keskkonnainspektsiooni esindajatega.

1242
Koosolekul osalesid paremalt vasakule Tõnis Korts (EJS tegevjuht), Liivi Plumer (KKI looduskaitseosakonna peainspektor), Uno Luht (KKI looduskaitseosakonna juhataja) ja Karri Urban (EJS IT koordinaator).
 title=


20.detsembril toimus Eesti Jahimeeste Seltsis nõupidamine Keskkonnainspektsiooni esindajatega. Kohtumise eesmärk oli enne 1. jaanuari jahiseaduse muudatust veelkord üle vaadata tehtud sammud, et kõik osapooled oleks muudatuseks valmis.

1. jaanuaril jõustuv seadusemuudatus ei kohusta jahimeest jahile kaasa võtma jahitunnistust, suuruluki laskekatse tunnistust ning vibujahitunnistust. Antud seadusemuudatuse on EJS teadlikult planeerinud perioodi, mil väheneb halduslepingust tulenevad dokumentide väljastusmahud. See tagab uue normiga katsetamisel sujuvama ülemineku ning väheneb tõenäosust vigade tekkimiseks.

EJS soovitab esialgu siiski jahidokumendid endaga jahile kaasa võtta, et dokumentide kontrollimine sujuks jahimehele kiiremini. Kui eelpool nimetatud jahidokumente siiski jahil kaasas ei ole, on kohustus kaasas kanda isikut tõendavat dokumenti. Samuti soovitame jahimeestel enne jahile minekut kontrollida oma jahidokumentide kehtivust.
JAGA