Eesti Jahimeeste Seltsi volikogu (täiendatud piltidega)

Eesti Jahimeeste Seltsi volikogu (täiendatud piltidega)

4748
Volinike koosolek 14. aprillil 2015. Tallinna Loomaaia konverentsikeskuses

14. aprillil toimus Tallinna Loomaaia konverentsikeskuses Eesti Jahimeeste Seltsi volikogu. Volikogu päevakorras oli üheksa punkti. Päevakorra kinnitamise järel asusid EJS president Margus Puust ja tegevjuht Tõnis Korts üle andma tunnustusavaldusi. Kokku omistas juhatus 15 tänukirja, 19 teenetemärki „Ilves“ ja 4 vapimärki „Metsis“. Tänukirjad said Kalev Kikas, Mati Kirs, Jaak Konrad, Olev Kuuse, Rein Laas, Kaljo Lind, Robert Lelov, Lembit Mihkelstein, Udo Miller, Sergei Muskin, Heino- Jaan Pärna, Enn Reimann, Indrek Reinaru, Oskar Suislepp ja Mihkel Vahter. Teenetemärgiga Ilves autasustati Aado Eiche, Enno Hussar, Tõnu Järv, Henno Kallas, Toomas Kaun, Mati Kivistik, Harald Koel, Olavi Kold, Jüri Kõresaar, Aadu Käärmann, Arvo Lehiste, Helmo Mahoni, Silva Milder, Jaan Ott, Hillar Pihlas, Aivar Pikkmets, Jaanus Põldmaa, Aadi Saar ja Ülo Tulik.

EJS kõrgeima autasu vapimärgi pälvisid Raimu Aia, Uno Annus, Tõnu Vaask ja Jaan Ärmus. Palju õnne kõigile!

Edasi tegi president Margus Puust ülevaate eelmise aasta juhatuse tööst. Kuna tegevusi oli palju, siis oli ettekanne mahukas. Puusti sõnul oli aasta mitmes mõttes heade tulemustega, aga lõpliku hinnangu annavad sellele tööle ikkagi liikmed. Sellel aastal esmakordselt oli EJS büroo tegevusaasta ka aastaraamatu formaadis kaante vahele pannud ja selle said kõik volinikud kaasa.

Tegevjuht Tõnis Korts tegi ülevaate ja esitas volinikele kinnitamiseks 2014. a majandusaasta aruande koos audiitori järeldusotsusega. Aasta oli olnud hea ja kokkuvõttes lõpetati pisikese plussiga. Tegevjuht esitas kinnitamiseks ka 2015. a eelarve, kus sisaldus uudsena reserv. Siin tekkis volinike hulgas elav arutelu selle kasutamise kohta. Oli kaks konkreetset ettepanekut Hiiumaa volinikult Tiit Pauluselt ja Viljandimaa volinikult Priit Vahtramäelt. Tehti ka ettepanek koostada reservi kasutamise kord. Juhatust volitati reservi kasutama ja seejuures pöörama erilist tähelepanu organisatsiooni liikmete koolitusprogrammile.

Volinikud määrasid ka uue audiitori, kelleks sai OÜ Grow Audit vandeaudiitor Aare Olander.

Juhatuse uueks ja 20. liikmeks kinnitasid president Margus Puusti
ettepanekul volinikud Valgamaa esindaja Rein Rosenbergi. Rein Rosenberg on peale Valgamaa Jahimeeste Ühistu liitumist külalisena juhatuse koosolekutel osalenud.

Ettekande Aafrika Sigade katkust tegi tegevjuhi asetäitja Andres Lillemäe. Peale ettekannet toimus ka arutelu, kus suurte kogemustega liikmed tundsid muret meie suurkiskjate majandamise üle. Viimaste aastate Eesti suurkiskjate poliitika on viinud hoopistükkis nende vähenemisele ja tekitanud ülisuuri sotsiaalseid pingeid. Selle teemaga peab juhatus järgneval perioodil tõsiselt tegelema hakkama.

Koosoleku lõppedes anti informatsiooni Eesti jahimeeste kokkutuleku korraldamise kohta Kunda Lammasmäel.

Edasi suundusid delegaadid Amservi avama trofeenäitust.

Pildialbum

JAGA