Eesti jahikogukonna ühist tegevust tunnustati Euroopa kõige innovatiivsema projekti auhinnaga

Eesti jahikogukonna ühist tegevust tunnustati Euroopa kõige innovatiivsema projekti auhinnaga

1262
FACE tunnustusega. Vasakult teine Ulukid teel" projektijuht Urmas Salmu EJS foto

Lugupeetud “Ulukid Teel” projektis osalevad jahimehed ja kõik osalised!

Ungaris, Budapestis toimusid 24.-29.09. FACE ja CIC konverentsid ja seminarid.

EJS osales oma esindajatega (Margus Puust, Tõnis Korts, Andres Lillemäe, Urmas Salmu ja Andra Hamburg). Nagu tänaseks on teada, siis Maailmanäituse raames toimus Ungari pealinnas ka hirvepeibutamise Euroopa meistrivõistlused, kust Innar Uus tuleb koju kuldmedaliga!

Mõistagi on tegemist ülivõimsa tulemusega, aga samas ei saa ma “Ulukid Teel” projektijuhina, jätta mainimata mõnevõrra varem toimunud FACE (Euroopa jahimehi koondava organisatsiooni) poolt välja antud tunnustusi.

Kogu loetelu on siin:
Best Turtle Dove Project – Hellenic Hunters’ Confederation
Best Project of the Month – Polish Hunting Association
Best Project Media Coverage – Federation for Hunting & Conservation, Malta
Most BDM Projects – Fédération Nationale des Chasseurs
Best Research/Monitoring Project – Federazione Italiana Della Caccia
Best Video – Czech Hunting Association
Best Invasive Alien Species Project – European Bowhunting Federation
Best Species Project – Real Federación Española De Caza
Best Restoration Project – Hubertus Vereniging Vlaanderen
Most Innovative Project – Estonian Hunters’ Society

Kõige Innovatiivsem Projekti!
Tänan allakirjutanuna kõiki projektis osalenud ja jätkuvalt osalevaid jahimehi ja nende abilisi. Teades, et paljudel juhtudel oli reflektorite paigaldajaid oluliselt enam, kui vaid siin nimekirjas olevad koordinaatorid. Kõik Te ju vähem või rohkem uskusite selle idee edusse.
Tänaseks on Eesti teedel kokku 1100 reflektorit, kokku 27 km ja seda sisult kõikidel suurematel trassidel. Jahimehed ja nüüd ka Viimsi vald on investeerinud kokku c 9000 eurot, ikka selleks, et mingilgi moel hoida ulukeid öösiti eemal autoteedest ajal, kui seal liigub suurel kiirusel ka liiklusvahend.

Projektist polnud veel lõhnagi, kui sellele ideele andis elujõu Jaanus Põldmaa, keda ma tänan siinkohal iseäranis suure uljuse eest! Tema initsiatiiv aitas allakirjutanu EJS-i ja Tõnise juurde, edasist teavad juba niigi paljud ümberjutustuseta.

Organiseerijate ja projektiga liitujate hulk kasvas kiirelt, kes kõik ka panustasid nii aja kui oma ressurssidega:
Jaan Villak Rakverest, Tõnu Peterson Tartust, Jaanus Põldmaa ikka Pärnumaalt, Priit Vahtramäe Viljandimaalt, Marko Vinni Ida-Virumaalt, Kulno Rehkalt Kasari JSist, Urmas Välba Jõgevamaalt, Pärnumaa JSid: Koit Kivikas – Kaisma, Lauri Luur – Are ja Einar Rannula Halingast lisaks viimaste liitujatena, Olev Peetris – Haapsalust! Mainimata jäi hulk inimesi, keda ma ei tea, aga usun, et annate tänusõnad edasi kõigile, kes vähemal või suuremal moel osalesid paigaldamises jne.
Jaanus Põldmaa tõi lisaks ka Aruvälja JSi maadelt Pärnu-Lihula maanteelõigu, koos omapoolsete ja veidi erinevate reflektoritega.

Minu isiklik tänu lisaks eelmainitutele, mõistagi Tõnis Kortsule, kes igal etapil on toetanud ja õhutanud jätkama, otsinud lahendusi selleks, et me ikka ägedamalt oleksime oma tegevusega kõikides meediakanalites. Meid on toetanud IF Kindlustus, milline finantseerib jätkuvalt Kanal 2 saadet “Roolivõim” ja autoajakirja “Autogeenius”, lisaks aitab katta kõikide aastate peale jooksvaid kulutusi kõigele, mis projekti elluviimist toetab.

Suur töö ootab aga ees Tiit Randveeru, kes kogutavast statistikast peaks vormistama teadusliku kokkuvõtte, et see oleks ikka “kõvem sõna”, kui lihtsalt ühikuloendus. Metoodika selleks on Tiit juba kahe lõigu erisustega paika pannud.

Meil on pikk tee veel minna, et tõestada (või siis ka mitte).
Teisalt – oleme ühiskonnale saatnud sõnumi, et jahindus pole kaugeltki mitte vaid metsloomade küttimine arvukuse hoidmiseks – selle sisu on uuenevas Euroopa keskkonnahoiukavas, märksa kõrgematel tasanditel! Eelpool öeldut kinnitavad Budapestis mõlemate suurte organisatsioonide juhtide poolt peetud kõnedes väljendatud tulevikuhoiakud. Meie valitud suund on üks paljudest keskkonnahoiu meetmetest, kuhu jahindusel tulebki oma nina pista.

Tänaseks oleme alustanud juba uue projektiga “Metsloomal on alati Peatee”. Selle peamine sisu seisneb liiklusvahendite juhtidele soovituste ja nõuannete sõnastamises – kuidas sõidukijuhina käituda enne ja pärast kokkupõrget ulukiga, Millised on tähelepanekud loodusest ja millele tuleb tähelepanu pöörata nii lindude, väikeulukite kui ka kahepaiksetega liikluses kohtudes. Projekti on samuti plaanis esitada FACE-le, kui eeloleva 2022 aasta projektina.
Sellele projektile on andnud oma nimetuse, kuju ja suure osa sisust loodusharidust jagava “Studio Viridis” asutaja ja juht Val Rajasaar. Val on toonud juurde hulgaliselt teavet, mida on aidanud sõnastada Jüri Tõnisson ja Lauri Klein. Kõigile ühiste jõupingutuste eest siiras TÄNU!!! Loodan väga, et meie ühine eesmärk saab seeläbi vaid tugevama sisu ja väliselt oleme parimal moel pildis.

Meile osaks saanud tunnustus on vormistatud meeneplaati, milline saab edaspidi olema EJS-i peamajas kindlas kohas, koos teiste sarnastega!

Lõpetuseks – EJS-i valitud “Aasta tegu” ei tulnud üksi minu töö ja teo tulemusel – kõik eelnevalt öeldu kehtib ka… kui lubate, siis Kaarel Roht-i mälestuseks, edaspidi “Meie Karla” nimel!
Mul on kahju, et meie kahe koostöö jäi üürikeseks.

…aga kujuke seisab aukohal minu kodus ja jälgib püsivalt edasist tegevust 🙂

Aruka, kogukondi arvestava ja ettevaatava jahinduse nimel


Urmas Salmu

“Ulukid teel” projektijuht
Eesti Jahimeeste Selts

JAGA