CIC komitee muutis trofeede mõõtmise korda

CIC komitee muutis trofeede mõõtmise korda

3500
Foto: Kaarel Roht

11. septembril kinnitas maailma jahindusorganisatsioon CIC-i täitevkomitee trofeekomisjoni ettepanekud jahitrofeede mõõtmise muutmiseks. 

Enamik muudatusi puudutas üksikuid mõõtmisi tähnikhirvel, punahirvel, piisonil jne. Ent olulisema muudatusena võeti vastu trofeede mõõtmise ajaline muudatus.

Kui varem võis trofeesid mõõta küttimise päevast arvates 3 kuud, siis nüüd võib neid mõõta pärast ühe kuu möödumist .

 

Andres Lillemäe,
trofeekomisjoni esimees