meede

meede

Jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetuse infopäev

Jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetuse infopäev toimub 16. juunil algusega kell 10.00 Zoomi vahendusel. Alates 9.30st on võimalik testida, kas Zoomi rakendus Teil korrektselt töötab. Päevakava:  1.     MEMi poolt...

Muudeti ulukite käitlemiskoha toetuse taotlemise nõudeid

Maaeluminister Arvo Aller allkirjastas määruse, millega muudeti märtsis vastu võetud ulukite käitlemiskoha investeeringutoetuse tingimusi. Võrreldes varasema määrusega muudeti taotlejale kehtestatud riigi toidu ja sööda käitlejate...

Algas jahiulukite käitlemiskoha inveteeringutoetuse voor

Käesoleval aastal saab PRIAst uue toetusena taotleda jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetust. 15.-21. juulini saab taotlusi eeltäita ning taotlusi saab esitada 22.-29. juulini. Alates tänasest, 15. juulist...

Toimus meetme infopäev

16. juunil toimus Zoomi keskkonnas jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetuse meetme infopäev. Infopäeval osales 145 inimest. Sissejuhatuse tegi EJSi tegejvuht Tõnis Korts. Õppepäeval esines Maaeluministeeriumi loomatervise- ja...

Jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetuse hetkeolukorrast

Jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetuse määrus nr 13 võeti Maaeluministeeriumis vastu 3. märtsil 2020. Tänaseks ei ole veel avaldatud määruse seletuskirja aga teada on, et PRIA on planeerinud...

Jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetusi taotleti 2 miljoni euro väärtuses

Jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetuse taotlusvoorus esitati 173 avaldust kogusummas üle 2 miljoni euro.  Jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetuste taotlusvoor lõppes 12. augustil. PRIA arengutoetuste osakonna menetlusbüroo juhtivspetsialist Bella Štenovi...

Jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetus määrati 158 käitlemiskohale

Käesoleval aastal sai PRIAst uue toetusena taotleda jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetust. Toetus määrati 137 taotleja 158 käitlemiskohale kokku summas 1 905 523 eurot. Taotlusvoor toimus 22....

EJSi palvel pikendati meetme taotluste vastuvõtu tähtaega

Vastu tulles Eesti Jahimeeste Seltsi palvele pikendas PRIA “Jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetus” meetme taotluste vastuvõtuaega kaks nädalat. Senise 29. juuli asemel on uueks lõpptähtajaks 12. august. “EJSi...

13. septembril toimus Järvamaa Jahindusklubis SAKi alane infopäev.

Infopäeva korraldasid Järvamaa Jahindusklubi, Veterinaaramet ja EJS. Sündmusel osalesid Järvamaa Jahindusklubi juhtkondade esindajad. Veterinaarameti esindaja Harles Kaup andis ülevaate SAKi arengutest maailmas, Euroopas ja...