Bürootöötajate koosolekul arutati päevakorralistel teemadel

Bürootöötajate koosolekul arutati päevakorralistel teemadel

206
Foto: EJS
 title=


22. veebruaril toimus EJSi bürootöötajate korraline koosolek veebis, kus arutati aktuaalsete jahindusalaste teemade üle.

Tegevjuhi asetäitja Andres Lillemäe tegi ülevaate möödunud nädalal toimunud nahkade kokkuveost, mis oli jahimeeste poolt üldiselt hästi organiseeritud.

Halduslepingute koordinaator Kristel Zilensk rääkis sellest, et möödunud nädalal tegeleti SAKi lepingutega. Praegu on jäänud kokkulepe PTA-ga, et samas mahus läheb leping edasi.

Toimetaja Andra Hamburg rääkis möödunud nädalal toimunud Sinu Metsa koosolekust ning tuletas meelde, et EJSil on tarvis lähiajal teha ülevaade möödunud aastal toimunud metslooma liiklusõnnetustest.

Ajakirja peatoimetaja Jaanus Vaiksoo sõnul on peagi välja tulemas ajakirja digiversiooni. Koosolekul arutati kuidas seda täpsemalt organiseerida. Samuti käivad veel detailide osas läbirääkimised podcasti osas.

IT projektide koordinaator Karri Urban rääkis peagi algavate jahikursuse organisatoorsetest küsimustest. Selles osas tuleks läbi vaadata eksami küsimused. Samuti tõdes Karri, et huvi Jahise osas on suurenenud, mistõttu teeb ta jahiseltsidele jätkuvalt koolitusi. Lisaks mainis ta, et ka trofeede osas on IT arenduseks läbirääkimised käimas. Veel arutati sel nädalal toimuva infopäeva organiseerimist.

Juhiabi Lea Truska tuletas meelde, et esmaspäeval on tähtaeg hanede kaitse korralduskava teemalise kirja esitamiseks. Kuna EJSi sisend on varasemalt kirjalikult antud, siis otsustati jääda selle juurde.

Projektijuht Urmas Salmu tegi ülevaate reflektorite projektist. Selgus, et osades piirkondades oleks vajalik reflektoreid juurde tellida. Samuti rääkis ta, et jooksvalt liituvad projektidega uusi piirkondi, kuid neid ei saa tehnilistel põhjustel uuringusse kaasata. Urmas selgitas ka, et „Ulukid teel“ projekti raames on plaanis õppematerjale toota ning liiklusmärgi osas projekt hetkel seisab, kuna vahepeal toimus ametite ühendamine.

Koosolekut juhtis tegevjuht Tõnis Korts, kes tegi ülevaate selle nädala ja lähiaja olulistest tegevustest.
JAGA