ZALA ARMS, Läti Laskurliit ja Jaanikese Jahinduse OÜ on algatanud laskevõistluse Balti Meistrivõistlused harjutuses Jooksev metssiga siledaraudsetele relvadele.

Info inglise keeles ja vene keeles.
Juhend vene keeles

Jaan Balodis, 524 7332JAGA