Arutati hundiarvukuse uurimise võimalusi

Arutati hundiarvukuse uurimise võimalusi

2583
Hundiuuringu arutelu EJSis. Foto: EJS

27. augustil toimus Eesti Jahimeeste Seltsi (EJS) majas nõupidamine, kus arutati hundiarvukuse uuringu võimalusi.

Nõupidamisel räägiti kavandatavast ELME uuringust, kus on võimalik hundi täpsemat arvukust kindlaks teha geneetilise uuringu abil. Varasemas praktikas on see andnud häid tulemusi ning Soome näitel saaks ka üsna täpse arvukuse teada DNA abil. 

Hundi arvukuse uurimiseks Eestis oleks vajalik kaasata lisaks riigiasutusele ka vabatahtlikke. Siin saaksid appi tulla eelkõige jahimehed. Korralduslikku poole üle veel läbirääkimised käivad.

Proovimaterjali kogumisega tahetakse alustada juba sel sügisel ning esialgne projekt kestab kuni 2020. aastani.

Koosolekul osalesid Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaagentuuri, Keskkonnainspektsiooni ja Eesti Jahimeeste Seltsi esindajad. Projektijuhiks on Madli Linder Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonnast.