Aegviidu jahimehed said karu küttimiseks eriloa

Aegviidu jahimehed said karu küttimiseks eriloa

2074
Pilt on illustratiivne. Foto: erakogu

Keskkonnaamet andis 19. juunil käskkirjaga välja eriloa Aegviidus palju kahju tekitanud karu küttimiseks.

Aegviidu Jahimeeste Seltsile anti õigus küttida varitsus- või hiilimisjahi käigus kokku üks poegadeta pruunkaru Aegviidu jahipiirkonnas.

Keskkonnaametile teadaolevalt on tegu noore karuga, keda on lähipiirkonnas nähtud liikumas ka varem ning kes peletamisele ja hirmutamisele ei reageeri. Kuna karu inimesi ei karda ja on põhjustanud varalist kahju siis võib ta Anija Vallavalitsuse hinnangul osutuda inimestele ohtlikuks. Viimasel korral lõhkus karu ka mesitarusid. Karu on nähtud Aegviidu alevis ka eluhoonete läheduses ja kergliiklusteel.

13. ja 14. juunil tuvastas Keskkonnaamet, et karu on kolmes mesilas lõhkunud neljal korral kokku neli mesitaru ja hävitanud kaks mesilaspere. 13. juunil edastas ka Anija vallavalitsus taotluse nuhtluskaru küttimiseks Aegviidu alevis, Aegviidu Jahimeeste Seltsi Aegviidu jahipiirkonnas.

Keskkonnaamet on kahjustusi ja inimeste ohutust arvesse võttes seisukohal, et nn nuhtlusisendi küttimine väljaspool jahiaega on põhjendatud ja vajalik edasiste kahjustuste vältimise ja inimeste ohutuse tagamise eesmärgil. Kuigi pruunkaru jahiaja alguseni on jäänud vähem kui kaks kuud, ei ole nende hinnangul konkreetse isendi küttimisega inimeste elule, tervisele ja varale kaasneva ohu tõttu mõistlik viivitada. Eriluba karu küttimiseks kehtib kuni 31. juulini.

Jahieeskirja § 5 lg 1 järgi võib pruunkarule, v.a  poegadega emakarule, pidada varitsus- või hiilimisjahti 1. augustist 31. oktoobrini pruunkaru tekitatud kahjustuste piirkonnas kahjustuste vältimise eesmärgil.