Jahilaskurid pidasid nõu

Jahilaskurid pidasid nõu

3878

Jaanuarikuu alguses, kolmekuningapäeval said Eesti Jahimeeste Seltsis kokku jahilaskmise huvilised, et pidada maha koosolek ja arutada erinevaid probleeme.

Lisaks piirkondade esindajatele osales ka Tõnu Traks Keskkonnaministeeriumist. Koosolekut juhtis ja protokollis EJSi tegevjuht Tõnis Korts. Koosviibimise avas teenekas jahilaskja, EJSi juhatuse liige ja laskmise töögrupi juht Aarne Taal, kes tutvustas päevaprobleeme, mis vajavad lahendamist. Arutati erinevaid küsimusi ja keskenduti sellele, milles ollakse ühel nõul. Ühiselt nenditi, et jahimeeste laskmise oskused võiksid olla tunduvalt paremad kui need praegu on. Metsadesse jääb liiga palju nn praaki. Jõuti ühisele seisukohale, et jahieeskirjadesse võiks sisse viia katse seisvasse märki. Vastava ettepaneku tegi ka EJSi juhatus 2013. aastal.

Arutati ka seda, et Kütiliini võiks laiendada laskekatseks, kuid see ettepanek ei leidnud piisavalt toetust. Kokkuvõtteks otsustati, et esitatakse Keskkonnaministeeriumile ettepanek lisada jahieeskirja võimalus sooritada lihtsustatud katse suurulukile varitsus-, hiilimis- ja peibutusjahi pidamiseks. Kuna EJSi juhatuse sellekohane otsus on eelnevalt olemas, siis sisuliselt korrati ettepanekut. Tänaseks on kirjalik ettepanek EJSi presidendi Margus Puusti allkirjaga ka Keskkonnaministrile edastatud.

JAGA