54 SAK positiivset proovi

54 SAK positiivset proovi

2192
Foto: SAKi voldik
 title=


Veterinaar- ja Toiduameti andmetel diagnoositi 15.-21. detsembril sigade Aafrika katk 54 metsseal. 23 positiivset proovi andsid kütitud metssead, 31 hukkununa leitud korjused.

Kui viimastel nädalatel oli kütitute metssigade hulgas positiivseid proove rohkem kui hukkununa leitute seas, siis sellel nädalal on vastupidi, leitud korjustelt diagnoositi SAK positiivne proov 8 korral rohkem. 

Enim positiivseid proove tuli Põlvamaalt, kust leiti 15 korjust ning SAK diagnoositi seitsmel kütitud metsseal. Palju leiti korjuseid ka Tartumaalt, koguni 10. 

Ida-Virumaalt ei olnud ühtegi positiivset proovi ei kütitud ega leitud metssigadest. 

 • Põlvamaalt:
  • taudistunud ala nr 16 – neljal leitud ja neljal kütitud metsseal;
  • taudistunud ala nr 18 – üheteistkümnel leitud ja kolmel kütitud metsseal;
 • Jõgevamaalt:
  • taudistunud ala nr 17 – kolmel kütitud metsseal;
  • taudistunud ala nr 21 – ühel leitud ja ühel kütitud metsseal;
  • taudistunud ala nr 22 – ühel kütitud metsseal;
  • taudistunud ala nr 23 – ühel kütitud metsseal;
 • Viljandimaalt:
  • taudistunud ala nr 10 – kahel kütitud metsseal;
 • Võrumaalt:
  • taudistunud ala nr 6 – ühel leitud metsseal;
 • Tartumaalt:
  • taudistunud ala nr 15 – kahel leitud metsseal;
  • taudistunud ala nr 16 – viiel leitud metsseal;
  • taudistunud ala nr 19 – kolmel leitud ja ühel kütitud metsseal;
 • Lääne-Virumaalt:
  • taudistunud ala nr 11 – kolmel leitud ja ühel kütitud metsseal;
  • taudistunud ala nr 20 – ühel kütitud metsseal;
 • Valgamaalt:
  • taudistunud ala nr 1 – ühel kütitud metsseal;
  • taudistunud ala nr 6 – ühel leitud metsseal;
 • Järvamaalt:
  • taudistunud ala nr 11 – ühel kütitud metsseal;
  • taudistunud ala nr 17 – ühel kütitud metsseal;
 • Pärnumaalt:
  • taudistunud ala nr 10 – ühel kütitud metsseal;
  • taudistunud ala nr 14 – ühel kütitud metsseal.
JAGA