53 karu on kütitud

53 karu on kütitud

895
Foto: Antti Peltonen/Flickr
 title=


26. augusti seisuga on sel jahihooajal Eestis kokku kütitud 53 pruunkaru.

Enim neist, 11 karu, on kütitud Lääne-Virumaal. Üheksa karu on kütitud Ida-Virumaal, kaheksa Tartumaal, seitse Järvamaal, kuus Jõgevamaal, kolm Harjumaal. Kaks karu kütiti Põlva-, Pärnu- Rapla- ja Viljandimaal ning üks karu Valgamaal.

Küttimismaht on sellega täitunud Ida-Virumaal ja Valgamaal.

Tabel: Keskkonnaamet

Keskkonnaamet kehtestas pruunkaru küttimismahuks Eestis sel hooajal 87 isendit. Lisaks jäeti reservi 6 pruunkaru küttimise luba.

Jahieeskirja järgi võib karule, välja arvatud poegadega emakarule, pidada varitsus- või hiilimisjahti 1. augustist 31.oktoobrini karu tekitatud kahjustuste piirkonnas kahjustuste vältimise eesmärgil.