2021 oli Euroopa jahimeestel tegus aasta

2021 oli Euroopa jahimeestel tegus aasta

626

FACE tänab liikmesriike aktiivse toetuse ja kaasamise eest Euroopa jahindusse sel aastal.

FACE president Torbjörn Larsson tõdes, et jahimeestena pidime Euroopa Liidu ja teiste institutsioonide algatustega silmitsi seisma. Nendeks olid näiteks rändlindude jahipidamise keelustamise katsed, eriti turteltuvi jahi piiramine osades riikides. Samuti pidime tegelema ettepanekuga keelustada jahindus 10% Euroopa Liidu maa-alast, veel üritati keelustama hakata suurulukite majandamist uue Euroopa põllumajanduspoliitika ja metsanduse strateegia raames. Need olid ainult osad teemad, millega FACE ja selle liikmed tegelema pidid.

Samal ajal on nähtud kõvasti vaeva, et Euroopa loodust haldavas poliitikas oleks kindlustatud looduskaitse, samas edendades selle säästvat kasutamist.

„Kõige olulisem on see, et me jäime kokkuhoidvaks organisatsiooniks ning panustasime koostöösse 7 miljoni Euroopa jahimehega. FACE juhatus alustas juba järgmise aasta FACE missiooni, visiooni ja strateegiate ülevaatamisega ning meil on plaanis Brüsselis veelgi jahimehi mobiliseerida,“ selgitas Larsson.  

FACE töös on olulisel kohal olnud ka rahastamine, mille on taganud muude asjade hulgas ka LIFE NGO fond.

„Positiivne on olnud ka see, et FACE töögrupid on olnud aasta jooksul väga aktiivsed. Meie teadmised on väga olulised ning peaksid ühiskonnas olema veel rohkem respekteeritud,“ tõi president välja.

FACE president soovib kõigile jahimeestele rõõmsaid jõule ning ta loodab, et võtate aega puhkamiseks. „Ma tänan teid veelkord, et aitasite kaasa sellele edukale aastale,“ tõdes Larsson.