Vormsilased hädas šaakalitega.

Vormsilased hädas šaakalitega.

974
Flickr foto
Golden Jackal

Tänane Lääne Elu kirjutab, et vormsilased on taas hädas šaakalitega. Seekord rünnati lambakarja Pasilaiul. Keskkonnaamet eraldas  Vormsi jahiseltsile loa kiskjaid küttida.

Šaakal (Canis Aureus) on väikeuluk, kellele jahipidamise sätestab Jahieeskirja §4 punkt  (31) Šaakalile võib pidada peibutus- või varitsus- või hiilimis- või ajujahti ning jahti piirdelippe kasutades 1. septembrist jahiaasta lõpuni ning jahti jahikoeraga 1. oktoobrist jahiaasta lõpuni. [RT I, 04.09.2018, 11 – jõust. 07.09.2018]

Loe täpsemalt  Lääne Elust

 
JAGA