Uuendused Kuristiku majas

Uuendused Kuristiku majas

2724

Juulis ja augustis toimuvad Eesti Jahimeeste Seltsi hoones taas parendustööd. Seekord vahetatakse välja teise korruse elektrisüsteem, mis on ehitatud eelmise sajandi kolmekümnendatel aastatel. Lisaks paigaldatakse kaasaegsed turva- ja häireseadmed. Tööde maksumus on 10 000 eurot ja seda finantseeritakse sihtotstarbeliselt Keskkonnaministeeriumi riigieelarvelistest eraldistest. Rahastamine toimub vastavalt „2015. aasta riigieelarve seadusele“ ja Vabariigi Valitsuse 29.12.2014. a korralduse nr 581 lisale 3 „Valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele 2015. aastaks määratud investeeringute ja investeeringutoetuste objektiline liigendus“ alusel.

Sama projekti raames täiendatakse õppeklassi esitlustehnikat ühe arvuti, suure monitori ja kõlaritega. Uuendused on taas üks samm kaasaegsema ja turvalisema jahimeeste keskuse suunas. Paranevad ka õppeklassi võimalused jahinduslike teadmiste andmisel.
JAGA