Ülevaade SAKi taudistunud aladest ja puhvertsoonidest

Ülevaade SAKi taudistunud aladest ja puhvertsoonidest

2630
Foto on illustreeriv. Foto: Rein Tafenau

KESKKONNAAMET
09.07.2015

Kinnitan üle hetkel kehtivad Euroopa Komisjoni kehtestatud tsoonid ja neile lisanduvad taudistunud alad seisuga 09.07.2015. Tühistan käesolevaga kõik varasemad Keskkonnaameti piiranguteated jahimeestele.  

Taudistunud alad (võrdsustatud II tsooniga):

 • keelatud ajujaht ja jaht jahikoertega (va koprajaht FCI 3. ja 4. rühma kuuluvate jahikoertega ning haavatud uluki otsimine lõastatud jahikoertega),
 • tuleb läbi viia kõigi kütitud metssigade uurimine SAKi suhtes,
 • kütitud metssigade, nendelt pärineva liha või nendelt sigadelt pärinevat liha sisaldavaid tooteid on keelatud tsoonist välja viia

Järvamaa

 • Järva-Jaani vald
 • Kareda vald
 • Koeru vald
 • Roosna-Alliku vald
 • Türi vald.

Lääne-Virumaa

 • Tamsalu vald
 • Rakke vald
 • Väike-Maarja vald

Pärnumaa

 • Vändra vald

Raplamaa

 • Käru vald

II tsoon:

 • keelatud ajujaht ja jaht jahikoertega (va koprajaht FCI 3. ja 4. rühma kuuluvate jahikoertega ning haavatud uluki otsimine lõastatud jahikoertega),
 • tuleb läbi viia kütitud metssigade uurimine SAKi suhtes,
 • kütitud metssigade, nendelt pärineva liha või nendelt sigadelt pärinevat liha sisaldavaid tooteid on keelatud tsoonist välja viia

Ida-Virumaa

 • kogu maakond

Tartumaa

 • Konguta vald;
 • Puhja vald;
 • Rannu vald;
 • Rõngu vald;

Valgamaa

 • kogu maakond

Viljandimaa

 • kogu maakond (va Kõpu vald ja Võhma linn)

Võrumaa

 • Antsla vald;
 • Haanja vald;
 • Misso vald;
 • Mõniste vald;
 • Rõuge vald;
 • Sõmerpalu vald;
 • Urvaste vald;
 • Varstu vald.

I tsoon (puhvertsoon):

 • tohib tsoonist välja viia üksnes SAKile uuritud ja negatiivse uurimistulemusega kütitud sigade rümpasid, nende osi või nendelt sigadelt pärinevat liha sisaldavaid tooteid tingimusel, et selliste loomsete saaduste turustamine toimub üksnes sama liikmesriigi territooriumil.

Jõgeva maakond

 • kogu maakond

Järvamaa

 • Imavere vald;
 • Türi vald (TAUDISTUNUD ALA!)

Lääne-Viru maakond

 • Laekvere vald;
 • Rägavere vald;
 • Sõmeru vald;
 • Vinni vald;
 • Viru-Nigula vald;
 • Kunda linn;

Põlva maakond

 • kogu maakond

Pärnu maakond

 • Häädemeeste vald;
 • Paikuse vald;
 • Saarde vald;
 • Surju vald;
 • Tahkuranna vald;
 • Tori vald;
 • Vändra vald (TAUDISTUNUD ALA!)
 • Vändra alev;

Tartu maakond

 • kogu maakond (va Konguta, Puhja, Rannu ja Rõngu vald);

Viljandi maakond

 • Kõpu vald;
 • Võhma linn;

Võru maakond

 • Lasva vald;
 • Meremäe vald;
 • Vastseliina vald;
 • Võru vald;
 • Võru linn.

I tsooni (puhvertsoon) laienemine (Euroopa Komisjoni otsus on olemas, kuid ametlikult pole veel jõustunud) – SOOVITAV on rakendada juba praegu I tsooni meetmeid: 

Raplamaa

 • kogu maakond (va Käru vald)

Järvamaa

 • kogu maakond (va Türi valdI) – NB! TAUDISTUNUD ALA laienemine!

Harjumaa

 • Anija vald;
 • Kose vald.

Sigade aafrika katku puudutav teave on koondatud veebilehele www.seakatk.ee.

Küsimusi ja infot taudikahtlusega loomadest saab jätta Veterinaar- ja Toiduameti vihjetelefonil 605 4750.

Tauditõrjemeetmed jahinduses: http://www.keskkonnaamet.ee/keskkonnakaitse/hadaolukorrad/sak/

Euroopa Komisjoni 22.05.2015.a rakendusotsus:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0820&from=ET

Teet Koitjärv
Nõunik (hädaolukorrad, Eesti-Soome koostöö)
Keskkonnaamet (KeA)
JAGA