Trofee-ekspertide nõupidamine Soomes

Trofee-ekspertide nõupidamine Soomes

2373

15.-16. aprillil toimus Soomes Laitialas Eesti, Soome ja Läti vanem trofee-ekspertide nõupidamine teemal: kuidas rakendada CIC uut trofeede mõõtmise süsteemi ja kuidas rakendada selle uut elektroonilist registreerimise süsteemi. Kuna oli tulemas CIC peaassamblee Brüsselis, siis oli vaja konkreetseid arvamusi, kuidas see süsteem toimib ja millised on selle vead. Ühtlustasime ka oma seisukohad trofee-ekspertide koolitamise osas.

16. aprillil toimus tutvumine Laitiala koolituskeskusega. Laitiala koolituskeskusel on oma õppebaas ja nad korjavad valgesabahirvede maha aetud sarvi, et anda hinnang nende perspektiivsusele. Külastasime ka õppemajandit. Eraldi loeng peeti ka vibu kasutamisest  koprajahil ja selle jahiviisi konkreetsetest kogemustest.

pieni maastokirja jäljet kotiseutukosteikko Kopra joonis
JAGA