Tegevjuhtide nõupidamine (täiendatud päeva kokkuvõttega)

Tegevjuhtide nõupidamine (täiendatud päeva kokkuvõttega)

2016
Tegevjuhid ettekannet kuulamas. Foto: Karolin Lillemäe

Traditsiooniline juhtide sügiskoosolek toimus 5. oktoobril EJSi majas Kuristiku 7 Tallinnas. Koosoleku avas EJS president Margus Puust, kes kõneles olukorrast Eesti jahinduses. Ta andis ülevaate, mida on suvel ja sügisel nii juhatuse, arendusgrupi kui ka büroo poolt liikmete huvide kaitseks tehtud. Ta tutvustas erakorralise juhatuse poolt vastu võetud seisukohti ja ametitele, ministeeriumitele ja Riigikogu komisjonidele ning avalikkusele tehtud pöördumisi. Seakatku kasutades üritatakse muuta Jahiseaduse kaudu jahikorraldust. See on lubamatu ja ei ole kuidagi seotud seakatku vastu võitlemisega. Puust kinnitas, et EJS teeb vastavasisulise pöördumise Keskkonnakomisjonile.

Tegevjuht Tõnis Korts juhatas sisse teema „Meedia ja EJS“. Ta kordas üle EJS väärtused, millest lähtuvalt saab vastata, mis iganes ajakirjanike küsimustele. Väärtused on kättesaadavad EJS kodulehelt. Meediateema kandis ette ajakirja Eesti Jahimees ja EJSi veebitoimetaja Karolin Lillemäe. Ta tegi ülevaate eelmise perioodi uudistest ja näitas, kuidas maakonna ajalehe uudis võib kiirelt jõuda vabariiklikusse meediasse. Samuti selgitas Lillemäe, millised uudised lugejale meeldivad ja kuidas ja kes neid jagab. Ta tõi ka välja, et hetkel on meil väga soodne seis oma uudiste/sõnumitega meediasse pääseda. 

Lisaks käis ta üle 5 asja, mida kodulehe kohta küsitud on:

  1. Kui paremalt nurgalt otsingut teha, siis antakse otsijale viimased uudised kohe kätte. Enter vajutades antakse need eraldi otsingulehel loeteluna.
  2. Otsingu lehelt on võimalik otsida ka EJSi vana kodulehe pealt, selleks on vasakul ‘otsi arhiivist’ valik.
  3. Esilehel on põhilise rea peal (seltsist, tegevus, seadused ja dokumendid) olemas valik ‘uudised’, sinna vajudades tulevad kõik uudised lisamise järjekorras ja saab mugavalt allapoole kerides neid lugeda (ei ole teemade moodulitena, nagu esilehel on).
  4. Uudiste peal on märksõnad (nt üritused, sigade katk jne), märksõna peale vajutades tulevad lahti kõik need uudised, mis antud kategooria alla on lisatud.
  5.  Uudise all on sotsiaalmeedia lingid, nt kui soovid uudist oma jahiseltsi FB grupis jagada, piisab vaid ühest hiireklõpsust. 

EJSi president Margus Puust, tegevjuht Tõnis Korts, juhatuse liige/Linnuse jahiseltsi esindav Tiit Tammsaar ja ajakirja toimetaja Karolin Lillemäe kutsusid kõik koos üles jahimeeste seisukohti meedias kajastama. 

Päeva põhiettekande SAKi olukorrast Eestis tegi Imbi Nurmoja Veterinaar- ja Toidulaboratooriumist Tartust. Ta tutvustas haiguse olemust, selle levikut ja hetkeolukorda. Samuti tuli praktilisi nõuandeid, kuidas võtta proove ja kuidas neid transportida. Osalejatel oli hulga küsimusi. Vaata ettekannet siit.

Peale lõunapausi tutvustas tegevjuhi asetäitja Andres Lillemäe VTA ja EJS vaheliste lepingute täitmist. Ta pani juhtidele südamele, et vajalikud kähriku- ja rebasepead peab kokku korjama, see on jahimeestele lisaks kohustusele ka auküsimus.

Tegevjuht tutvustas juhatuse otsust kuulutada 2016. noorjahimehe aastaks. Ta palus juhtidelt ettepanekuid aasta programmi koostamiseks ja aktiivset kaasalöömist.

Viljandimaa Jahimeeste Liidu juhatuse esimees Priit Vahtramäe tegi koolituse raames põneva ettekande laskmise valikutest ja suurulukite majandamisest Lembitu jahiseltsi (Viljandimaa) näitel. Mitmeid aastaid kestnud töö on vilja kandnud ja neid „vilju“ demonstreeris ettekandja rajakaamerate poolt tehtud fotode abil. Ettekanne oli illustreeritud mitmete graafikutega ja tabelitega, mis andsid tehtud suurest tööst ülevaate. Ettekande sõnum oli, et enda valikute abil saab jahimees looduslikke protsesse mõjutada nii negatiivselt kui ka positiivselt. Valikute tegijad oleme me aga ise ja meist endist sõltub, kui edukad või ebaedukad me oleme. Ettekandja tõi näite, et kui riigi igas jahipiirkonnas aasta jooksul jääb üks ainuke vale lask tegemata, on see üle Eesti juba 326 tehtud õiget valikut. Nii lihtne see ongi.  

Muu informatsiooni all tutvustas Andres Lillemäe CITESe lubasid ja pani juhtidele südamele, et igast kütitud suurkiskjast jääks järele dokument või selle koopia, et aegu hiljem, kui tekib vajadus trofeega liikuda üle piiri või seda võõrandada, ei tekiks probleeme.

Saaremaa jahimeeste juht Ive Kuningas kutsus kõiki osalema jahirahu väljakuulutamisel Kuressaare piiskopi linnuses. Piiskop pidi ise ka kohal olema.

Järgmine juhtide kokkusaamine on kevadel ja siis on arutlusel juba teised teemad.

 

 

 

 

 


JAGA