Tauditõrjekomisjon pidas nõu

Tauditõrjekomisjon pidas nõu

1724

Riikliku tauditõrje komisjoni (RLTTK) koosolek toimus Veterinaar- ja Toiduametis reedel 22. aprillil.

Koosoleku avas ja esimesena kõneles VTA uus juht Indrek Halliste tänasest valmisolekust sigade Aafrika katkuks ja kriisijuhtimisest. Halliste kaardistas olukorra, kus me oleme ja rääkis SAK-i tegevuskavast ja tegevustest maakondades. Uudsena rääkis uus juht maakonnaülestest tegvustest. Vaadati üle võimalikud tegevused partneritega, sh vabatahtlike ühendustega. Eelnevalt oli VTA juht kohtunud kõigi partnerorganisatsioonidega. Tarmo Terav AS Vireenist rääkis ettevõtte valmisolekust ja võimekusest reageerimiseks võimalike taudipuhangute korral. Vireen rajab juuli lõpuks 500 tonni mahutava külmlao.

Sigade Aafrika katku ülevaate tegi ja seakasvatuse olukorrast üldiselt rääkis Maarja Kristian VTA-st. Tema sõnul on seakasvatuste arv Eestis tugevalt vähenenud. Hetkel on alles 245 ettevõtet, kus peetakse sigu. Nendest väikeettevõtteid on ca 90. 96% sigadest peetakse ettevõtetes, kus on üle 1000 sea.

Eestis on jahimeeste poolt VTA-le esitatud suurusjärgus 1800 emise organmaterjali. Loomatauditõrje seadusest tulenevatest uutest sätetest seoses bioohutusega kõneles Enno Piisang Maaeluministeeriumist. Piisangu sõnul on uuendustena plaanis mitmed regulatsioonid mootorsõidukite puhastamise ja desinfitseerimise osas.

Eesti Jahimeeste Seltsi esindas tegevjuht Tõnis Korts


 

Veterinaar- ja Toiduamet
PRESSITEADE
22.04.2016

RLTTK: Tänavu suvel on oht uuteks seakatku puhanguteks väga suur

Veterinaar- ja Toiduametis (VTA) kogunes täna riiklik loomatauditõrje komisjon, kus anti ülevaade seakatku leviku hetkeseisust ning arutati valmisolekut võimalike seakatku puhangute tõrjumiseks seakatku leviku kõrgajal eeloleval suvel. Komisjon leidis, et oht uuteks taudipuhanguteks on tänavu suvel väga suur.

„Septembri lõpust alates pole kodusigade hulgas uusi taudijuhtumeid olnud, kuid peame arvestama selle haiguse hooajalise iseloomuga. See tähendab, et tänavu suvel on oht uuteks puhanguteks sama suur kui aasta tagasi,“ ütles Veterinaar- ja Toiduameti peadirektor Indrek Halliste. „Teeme suveks valmistumisel teavituskampaaniat nii jahimeeste, seakasvatajate kui elanikkonna seas, et tõsta teadlikkust seakatkuga seotud riskidest. Samuti oleme tõhustanud järelevalvet ja plaanime veel enne suve seakasvatajaid kontrollida, et veenduda rakendatavate bioohutusmeetmete asjakohasuses,“ ütles Halliste.

Halliste sõnul sõltub seakatku farmidest eemalhoidmine ennekõike seakasvatajatest. „Igast üksikust seakasvatajast ja tema hoolsusest sõltub, kas suudame katku sel suvel farmidest eemal hoida,“ ütles Halliste. „Sellest sõltub omakorda, kui kiiresti saame hakata taotlema Euroopa Komisjoni poolt seakatku tõkestamiseks kehtestatud piirangutsoonide kaotamist, et seakasvatajad saaksid hakata taas oma toodangut eksportima.“

Indrek Halliste andis ülevaate VTA ettevalmistustest 2016. aasta suveks, kriisijuhtimissüsteemi ja –protseduuride juurutamise hetkeseisust ning  läbirääkimistest erinevate ametkondadega tõhusamaks koostööks võimalike kriisiolukordade puhul. AS Vireen juhataja Tarmo Terav andis ülevaate Väike-Maarja loomsete jäätmete käitlemise tehase valmisolekust ja võimekusest reageerimiseks võimalike taudipuhangute korral ning Maaeluministeeriumi loomatervishoiu büroo juhataja Enno Piisang kavandatavatest muudatustest loomatauditõrje seaduses ja sigade Aafrika katku tõrje-eeskirjas.

Riiklik loomatauditõrje komisjon moodustati 31. juulil 2014. aastal peale sigade Aafrika katku diagnoosimist metssigadel Põhja-Lätis. Komisjoni kuuluvad Veterinaar- ja Toiduameti, Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi esindajad, Politsei- ja Piirvalveameti ja Päästeameti esindajad ning maakondlike veterinaarkeskuste juhatajad. Kuna taud on diagnoositud nii mets- kui kodusigadel, on komisjoni töösse kaasatud ka Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaameti esindajad.

Inimestele sigade Aafrika katk ohtu ei kujuta, kuid võib põhjustada ulatuslikku majanduslikku kahju seakasvatussektorile. Iga loomapidaja peab järgima kehtestatud bioturvalisuse meetmeid, et oma loomi taudi eest kaitsta. Sigade Aafrika katku puudutav teave on koondatud veebilehele  www.seakatk.ee.

Teate edastas:
Eva Lehtla
Maaeluministeerium
Avalike suhete osakond
Tel. 55 643 691
press@agri.ee

 
JAGA