Tartus toimus viies RMK teadusseminar

Tartus toimus viies RMK teadusseminar

2000
EJS tegevjuht Tõnis Korts (vasakul) ja RMK juhatuse liige Aigar Kallas.

Reedel, 12. veebruaril toimus Tartus viies RMK teadusseminar. Tutvustati RMK rahastatavate rakendusuuringute ja teadustööde tulemusi. Seminari kolm suuremat teemaplokki olid: metsakaitse, metsa aineringed ja metsis Eesti metsades. Lisaks andsid oma teadustööst ülevaate doktorandid ning looduskaitseliste rakendusuuringute läbiviijad. 

EJS poolt osales seminaril tegevjuht Tõnis Korts. Jahimeestele on metsaga seotud teemad lähedased ja erilist huvi pälvis metsise projekt. Vaatamata sellele, et EJSi vapilind metsis  on kaitsealune liik, ei käi tema käsi just hästi. Kes ja mis metsise asurkonda mõjutab, sellele püüti uuringute käigus vastuseid leida ja tulemusi esitleti seminaril. Varemalt arvati, et üks suuremaid negatiivselt mõjutavaid liike on metssiga. Uuringud seda ei tõesta ja osutavad pigem metsnugisele. Ka selgus, et õigesti tehtud raided ei mõjuta metsise mänge negatiivselt.

Loodame, et varsti on uuringute tulemustega võimalik tutvuda ka läbi ajakirja „Jahimees“. RMK juht Aigar Kallas on huvitatud, et metsise projekt jätkuks ja RMK-l on olemas selle teemalise koostöö huvi jahimeestega ja konkreetselt katusorganisatsiooniga EJS. Konverentsi lõppedes seda põgusalt juhtide tasandil ka arutati. EJS pooldab jätkusuutlikku ja teaduslikel alustel toimivat jahindust ja sellest tulenevalt oleme avatud igasugustele koostööpakkumistele, mis seda eesmärki toetavad. JAGA