Tartumaal väikeulukite küttimine paberivaba!

Tartumaal väikeulukite küttimine paberivaba!

486

3.oktoobril 2019,  toimus Tartu Jahindusklubi juhatuse laiendatud koosolek, kus osales ka Keskkonnainspektsiooni ja Keskkonnaameti esindaja.

Lepiti kokku, et käesolevast hetkest, läheme Tartumaal üle võimalusele, pidada väikeulukitele jahti „paberivabalt“.

  • Väikeuluki jahiload, mis on eelnevalt paberil väljastatud, kehtivad jahiloal oleva kehtivuse lõpuni.
  • Paber jahiloa omanik, kes läheb üle ainult elektroonilisele (paberivabale) väikeuluki jahiloale, kirjutab varem väljastatud paberloa järgmisele vabale kütitud uluki reale: kuupäeva ja teksti „OLEN JAHISES“ ning kõik järgmised kütitud väikeulukid kannab edaspidi ainult Jahisesse. Väikeulukid kantakse loale jahipäeva lõpus.
  • „OLEN JAHISES“ märkega paberload tagastatakse loa väljastajale jooksvalt, kuid kindlasti hiljemalt jahiloa kehtivuse lõppemisest 10 päeva jooksul.
  • Kes soovib paberloaga edasi toimetada, saab seda teha paberloa kehtivuse lõpuni.
  • Uue väikeuluki jahiloa taotlejale väljastatakse elektrooniline jahiluba Jahises, kuid jääb võimalus vajadusel (kui pole sobivat nutiseadet, arvutit, oskust või levi) saada luba ka paberile prinditud kujul. Kütitud loomad märgitakse paberloale, kuid ka Jahisesse. Paberloa tagastamisel peavad olema kütitud loomad  kantud Jahisesse. Vajadusel abistame.
  • Paberivabal väikeuluki jahil peab kaasas olema isikut tõendav dokument. Inspektor kontrollib vajalikke andmeid, õigusi ja dokumentide kehtivust isikukoodi alusel.
  • Välisriigi jahimehele väljastame jahiloa paberile prinditud kujul, soovitav on loale lisada Eesti isikukoodiga jahimehest jahisaatja nimi, kellel oleks Jahises ligipääs kütitud ulukite märkimiseks. Vastasel juhul jääb see jahipiirkonna halduri ülesandeks.
JAGA