Tänavu on kütitud 1783 metssiga

Tänavu on kütitud 1783 metssiga

1700
Foto: Flickr

Keskkonnaameti andmetel on 1. märtsist kuni 30. juunini kütitud 1636 metssiga.

Sealjuures on surnult leitud ja maetud 138 isendit ning hukatud 9 seakatku tunnustega metssiga.

Kui 1. juuniga oli kütitud 1202 siga, siis kuu jooksul jõuti küttida üle 400 isendi. Suure küttimisarvu peamiseks põhjuseks võib pidada katku laiema leviku piiramist. 

Enim on kütitud Saare-, Lääne-, Harju- ja Pärnumaal, kus on hetkel ka senisest aktiivsemalt seakatku tuvastatud. Saaremaal kütiti 617, Läänemaal 410, Harjumaal 175 ja Pärnumaal 120 isendit.

Kõige vähem, vaid paar isendit, kütiti sigu Põlva-, Võru- ja Jõgevamaal. Sealse väikese küttimisaktiivsuse taga on metssigade arvukuse vähesus, mis on tingitud sellest, et seakatk on hävitanud juba enamiku piirkonnas paiknevatest isenditest.

Vaata täpsemaid küttimisandmeid siit: