Tallinnas peab avaliku loengu Euroopa keskkonnaagentuuri tegevdirektor

Tallinnas peab avaliku loengu Euroopa keskkonnaagentuuri tegevdirektor

1639
Foto: Keskkonnaagentuuri koduleht.

11. septembril algusega kell 9.30 peab Tallinna Ülikoolis avaliku loengu Euroopa keskkonnaagentuuri tegevdirektor Hans Bruyninckx, PhD.

Loeng annab eelkõige ülevaate EL keskkonnapoliitika senistest edusammudest, aga ka vajakajäämistest. Olulisim osa ettekandest puudutab EL keskkonnapoliitika põhieesmärgi, milleks on saavutada hea elu maakera võimaluste piires, realiseerimise võimalikkust.

Euroopa keskkonnaagentuuri kevadel ilmunud väljaandes „Euroopa keskkond 2015 — seisund ja väljavaated“ (SOER 2015) avaldatud kompleksse keskkonnaseisundi analüüsi tulemused ütlevad, et viimaste aastate sammud Euroopa Liidu keskkonnapoliitikas on mitmetes keskkonnavaldkondades andnud häid tulemusi. Nagu terves Euroopas, nii on ka Eestis aastate jooksul oluliselt vähenenud nii õhu- kui veesaastatus, kasvanud jäätmete taaskasutus, energia tootmine taastuvatest energiaallikatest ning taastuvenergia osakaal energia lõpptarbimises.

Pikaajaliste keskkonnaeesmärkide täitmine eeldab aga täielikku tootmis- ja tarbimismudeli muutust, seda ennekõike transpordi-, energia-, eluaseme- ja toidutööstuses. Need fundamentaalsed muutused on samaaegselt nii väljakutsed kui ka võimalused. Euroopal on võimalus saada tehnoloogia ja teaduse eestvedajaks maailmas, mis suurendab meie konkurentsivõimet, loob uusi töökohti ja edendab meie majandust.

Septembris toimuval loengul räägib Euroopa keskkonnaagentuuri direktor, kuidas seda saavutada ning mil moel tõhustada meetmeid elurikkuse kao peatamiseks, mistõttu on osalema oodatud ka meie keskkonnapoliitika kujundajad, otsustajad ning täideviijad.

Ühtlasi on kuulajail võimalus esitada Euroopa Keskkonnaagentuuri direktorile ka teemakohaseid küsimusi.

Loeng toimub inglise keeles!

Lisainfo ja registreerimine Keskkonnaagentuuri kodulehelJAGA