SK METSASÕBRAD lahtised MV jahipraktilises laskmises

SK METSASÕBRAD lahtised MV jahipraktilises laskmises

2522
Foto: erakogu

5. juulil kell 10 toimuvad Lääne-Virumaal Laekvere JÜ lasketiirus SK Metsasõbrad lahtised meistrivõistlused jahipraktilises laskmises. Võistlust korraldavad MTÜ Spordiklubi Metsasõbrad ja Laekvere JÜ.

Võistlema on oodatud kõik kehtivat jahitunnistust omavad jahimehed. Võistkondlikku arvestust  peetakse ainult SK Metsasõbrad liikmetest moodustatud võistkondade vahel, kusjuures võistkondi saab täiendavalt moodustada ja registreerida ka kohapeal. Programmi kuulub nö kombi harjutus:  CSP 25 + A-Trap 25 + JMS 35 m (6 lasku) + „JP“ 100 m (8 lasku). Võistlus algab JMS laskmisega, misjärel toimub haavlilaskmine ja seejärel JP.

Lastakse siledaraudsest jahirelvast 25 märki compak sportingut (CSP) ja 25 märki jahitrappi (A-TR), padrunid haavlite massiga kuni 28 g ja mitte jämedamad kui nr 7 (ohutusprillid ja kõrvaklapid/tropid on kohustuslikud) ning kuuliga Jooksev Metssiga (JMS 35 m) 6 lasku (suuruluki laskekatse reeglite kohaselt) ja Jooksev Põder (100 m) 8 lasku (4 jooksu, jooksus esimene lask seisvale põdrale ja teine lask jooksvale põdrale. Põder hakkab liikuma peale esimest lasku. Relva kaliiber vastavalt Jahiseaduse §26 lõikele 5 (vähemalt 6,5 mm)). Laskekatse normi täitnutele väljastatakse soovi korral kohapeal suuruluki laskekatse tunnistus. Võistlusele registreerimine ja loosimine toimub Laekvere JÜ kodulehel www.lasketiir.ee.

Võistkonna suurus on neli laskurit, võistkonna arvestusse läheb kõigi liikmete summeeritud tulemus. Võistleja punktisumma koguneb järgnevalt: kahekordne tabatud lendmärkide summa (max 100 p) liidetud väljalastud punktisummad kuuliga laskmisel (metssiga max 30 p, põder max 80 p) maksimaalne punktisumma harjutustes kokku 210 punkti. Võistkondade võrdse tulemuse korral eelistatakse absoluutarvestuses parema laskuri summeeritud tulemust. Parimate laskurite võrdsuse korral võetakse arvesse võistkonna absoluutarvestuse teise laskuri tulemused jne.

Individuaalselt absoluutarvestuse punktide võrdsuse korral arvestatakse nende laskurite paremat JP tulemust, vajadusel edasi JMS tulemust, CSP tulemust.

AUHINNAD
Parimaid autasustatakse: Võistkondlikus arvestuses osalevad ainult SK Metsasõbrad liikmetest moodustatud võistkonnad. Võistkondlikus arvestuses kolme parimat võistkonda autasustatakse diplomite ja karikaga, lisaks

I koha auhinnaks on  eksklusiivne kutse osaleda kütina RMK kliendijahil 17. oktoobril 2015. a Kuresaare jahipiirkonnas.

II ja III koha auhinnaks on varitsus- või hiilimisjahina põdra jahiluba Kilingi-Nõmme jahipiirkonnas ajavahemikul 1.‒15.detsember 2015. a.

Võistkondlike auhindade realiseerimine toimub ainult võistkonna liikmete poolt. Jahiloa realiseerimise tingimused täpsustatakse jahipiirkonna kasutajaga ja jahipäevad lepitakse kokku eraldi.

Individuaalses arvestuses autasustatakse nii haavlilaskmise, kuulilaskmise kui ka kombi arvestuses kolme parimat open-arvestuses auhinna ja medalitega.

MTÜ SK Metsasõbrad liikmetele on võistluse osavõtutasu 5 eurot. Teistele jahimeestele osavõtutasu suurus 20 eurot, ainult JMS ja JP laskmise korral on osavõtutasu 10 eurot võistleja kohta. Osavõtutasu tuleb tasuda MTÜ Spordiklubi Metsasõbrad arvele SEB PANK a/a EE541010220107415012 märkega „Laskevõistlus 2015 osalustasu, ees- ja perenimi“ 2. juuliks 2015.

MTÜ SK Metsasõbrad liikmeks astumise avalduse leiad siit.

Võistluse sujuvaks korralduseks on vajalik eelregistreerimine 2. juuliks Laekvere JÜ kodulehel www.lasketiir.ee

Lisainfo: Koit Kivikas, koit.kivikas@rmk.ee, tel: 6337, 5097337.
JAGA