Siseministeeriumis arutati taaskord relvadirektiiviga seonduvat

Siseministeeriumis arutati taaskord relvadirektiiviga seonduvat

1977
Foto: Andres Lillemäe

Täna, 16 .02 toimus siseministeeriumis järjekordne ümarlaud asjaosalistele. Teemaks relvadirektiivi muutmine, millest oleme ka eelnevalt kirjutanud.

Osalejatele tutvustati Eesti riigi seisukohta antud küsimuses. Selge on see, et keegi ei ole vastu nendele meetmetele, mis aitavad võidelda terrorismiga ja illegaalse relvakaubandusega. Kindlasti aga ei hakata toetama neid meetmeid, mis võivad nõrgendada riigi kaitsevõimet ja seadusekuulekate kodanike relvakandmisõigust.

Eesti on endale leidnud mõttekaaslasi oma naabrite ja mõnede endiste idabloki riikide seas. Peetakse omavahelisi konsultatsioone. Väga paljud riigid on seda meelt, et poolautomaatrelvade keelustamine soovitud tulemust ei anna. Keskustelu Euroopa Komisioniga jätkub. Eesti Jahimeeste Seltsi esindas tegevjuhi asetäitja Andres Lillemäe.

Direktiivi vastane petitsioon on kogunud üle 300 000 allkirja ning uueks eesmärgiks seati poole miljoni vastuhääle kogumine. Eestist on ligi 2000 häält antud, kindlasti on veel arenguruumi. JAGA