Selgitus kütitud metssigade käitlemise kohta

Selgitus kütitud metssigade käitlemise kohta

3168

Kuna on tekkinud vastakad arusaamad, kas metssealiha võivad käitlejad vastu võtta või mitte, küsisime Veterinaar- ja Toiduametist (VTA) täpsustusi: millised on metssea rümpade käsitlemise nõuded kõigis kolmes katku tsoonis, mida ja kuidas võivad lihakäsitlusettevõtted erinevates tsoonides ja erinevatest tsoonidest vastu võtta.

Vastab Ainike Nõmmisto VTAst:

“Seakatkuga taandunud liikmesriigi territooriumil kütitud metssigade liha käitlemise nõuded on sätestatud EK rakendusotsuse nr 2014/709 artiklis 15.

Selle artikli lg 1 keelab viia uluksealiha ja seda sisaldavad tooteid lisas loetletud aladelt (1-3 tsoon) sama liikmesriigi muudesse (st haigusvabasse) piirkondadesse.

Sama artikli lg 2 annab erandi, lubades I tsoonist pärineva rümba/liha viia liikmesriigi muudesse piirkondadesse, tingimusel, et kütitud siga on uuritud. Tsoonidest 2-3 kütitud liha peab aga jääma nende tsoonide territooriumile. Põhimõttelist käitlemise keeldu seega ei ole. Tsoonidest kütitud liha tuleb jälgitavuse huvides erimärgistada.”

EJSile on arvamuse avaldamiseks saadetud maaeluministri määruse „Põllumajandusministri 13. mai 2005. a määruse nr 55 „Loomsete saaduste ja nende käitlemise, sealhulgas nendega kauplemise, veterinaarnõuded” muutmine” eelnõu. Eelnõu on kättesaadav Eelnõude Infosüsteemis EIS

 Loe ka: Kõrgendatud järelevalvega piirkondadest pärit kontrollitud metssealiha saab hakata turustama

 

 


JAGA