SAKi tsoonid 01.10.2015 seisuga

SAKi tsoonid 01.10.2015 seisuga

2828

Vaadake üle, kuhu teie piirkond kuulub!

EUROOPA KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2015/1783, 1. oktoober 2015, millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa Eestit käsitleva kande osas saab tutvuda SIIT

Allikas: Euroopa Komisjon 
JAGA