SAKi alane nõupidamine Euroopa Toiduohutusametis

SAKi alane nõupidamine Euroopa Toiduohutusametis

1956

Euroopa Toiduohutusamet (European Food Safety Authority – EFSA) kutsus 14.–15.04 Parmasse kokku eksperdid erinevatest Euroopa Liidu liikmesriikidest, et koos välja pakkuda strateegiaid, kuidas sigade Aafrika (SAK) katku ohjata. Eestit olid esindamas Veterinaar- ja Toiduametist Maarja Kristian, ulukiseireosakonnast Peep Männil ja Eesti Jahimeeste Seltsi esindaja Karolin Lillemäe.

Kaks päeva Itaalias olid väga töised. Kõigepealt tegid riigid, kust on SAKi leitud, ettekanded olukorrast. EFSA eksperdid esitlesid erinevaid ideid, kuidas katku levikule piir panna. Seejärel töötasid eksperdid kahes grupis ning esitasid oma strateegiad, kuidas edasi minna. Väljatöötatud plaanide järgi teeb EFSA ettepaneku ekspertkomisjonile, kes omakorda teeb ettepaneku edasisteks plaanideks Euroopa Komisjonile. Ekspertkomisjon võib arvesse võtta töögrupi ettepanekuid, kuid võib teha ka omapoolse kolmanda pakkumise.

Kohati jäi mulje, et vaadeldakse asju väga teoreetilistest vaatepunktidest ning ei aduta metsas toimuvat. Läbi käisid arvamused, et kõik metssead tuleks ära küttida ning jaht kõigile teistele ulukitele samaaegselt ära keelata. Keelata ära ajujaht ja lisasöötmine. Meelitada metssead aedikutesse, kus kõik valimatult ära tappa (siinkohal ei saa rääkida enam küttimisest ega jahieetikast). Hea meel on tõdeda, et Eesti esindajad tegid head koostööd omavahel ning lobbitööd mõistlikute lahenduste suhtes.

Kindlasti analüüsib EFSA saadud info läbi ning saadab ekspertidele erinevad ideed veel analüüsimiseks. Esialgu oli mõtetes sees ka jahimeeste seisukohast ebamõistlikke ja ebaprofessionaalseid ettepanekuid. Läti jahimeeste esindaja Linda Dombrovskaga jõudsime ühisele tulemusele, et tuleb teha Euroopa jahimeeste poolne ühine ettepanek, mida FACE kaudu EFSAle esitada. Sellega garanteerime, et meie huvid oleksid kaitstud. Täna hommikuks informeeris EJSi tegevjuht Tõnis Korts FACE koosolekult, et teema leidis käsitlust ja alternatiivne ettepanek EFSA omale on Balti riikide poolt ettevalmistamisel.  
JAGA