SAK i leiud 2016. aastal

SAK i leiud 2016. aastal

2681
Metssead rajakaameras aastal 2016.

VTA kodulehe andmetel diagnoositi 2016. aasta viimasel nädalal sigade Aafrika katk 77 metsseal, kes kütiti või leiti lõpnuna.

Aasta kokkuvõttes leiti SAK 1568 metsseal. SAKi on diagnoositud kogu Eesti mandri osal ja Saaremaal. Täpse ülevaate SAK i leidude kohta leiad VTA 2016 aasta kokkuvõttes: SAKi leiud maakondade lõikes kuni 31.12.16. Võrdluseks 2015. aastal diagnoositi sigade Aafrika katku kokku 1519 kütitud või lõpnuna leitud metsseal. Täpsemalt 2015. aasta kohta vaata: KKA metsigade küttimine 01.01.16. Esimene taudijuht metsseal eesti territooriumil registreeriti 08.09.2014 Valgamaal Hummulis.

KA Rauno Veeroja andmed.
KA Rauno Veeroja andmed.

 
JAGA