SAK alane nõupidamine EJSis

SAK alane nõupidamine EJSis

1989

2. juunil toimus Eesti Jahimeeste Seltsis koostöönõupidamine SAKi osas. Nõupidamisest võttis osa VTA peadirektor Ago Pärtel, KKA kriisiolukordade spetsialist Teet Koitjärv ja EJSi esindajad tegevjuht Tõnis Korts, asetäitja Andres Lillemäe ja ajakirja Eesti Jahimees peatoimetaja Kaarel Roht.

Tehti kokkuvõtteid SAK levikust ja kasutusele võetud meetmetest. Jahimeestele teevad muret SAKi tõttu kehtestatud piirangud, mis mõjutavad mitte ainult metsseajahti, vaid jahipidamist üldiselt. Eelnevalt oli olemas ühisotsus, et korraldada sügise alguses KKA eestvedamisel ühine seminar, kuhu on oodatud kõikide osapoolte esindajad. Soovime kuulata nii teadlasi, jahimehi, ametnikke kui ka kõiki teisi huvigruppide esindajaid. Seminarist teeme kokkuvõtted ja esitame kõigile ametkondadele seisukohavõtuks.

Keeruliseks teeb olukorra see, et Euroopa Liidu poolt SAKi vastu võitlemiseks antud rahalised vahendid on seotud kasutusel olevate piirangutega ja ühine käitumine on nii Balti riikides kui ka Poolas. Piirangute muutmine ja nende ühtlustamine tähendab kokkuleppeid lõunanaabritega. Sellest lähtuvalt otsustati nõupidamisel, et ka meie seminar tuleb rahvusvaheline ja kutsume esinema ka Läti esindajad. Samuti otsustati kokkusaamisel, et jälgitakse kolm suvekuud pingsalt SAKi levikut ja käitumist ja ka need andmed on sügisel abiks otsuste tegemisel.
JAGA