Raimu Aial kaks tähtsündmust

Raimu Aial kaks tähtsündmust

3076

30 aastat jahinduses töötanud ja Ida-Viru Jahimeeste Seltsi juhtinud Raimu Aia tähistas 75. juubelit ja andis seltsi juhtimise teatepulga üle noorele kolleegile ja samuti sünnipäeva tähistavale Egert Maltsile. Seda sündmust olid tähistama tulnud jahtkondade pealikud ja sõbrad.

Eesti Jahimeeste Seltsi poolt olid tänu ja tervitusi üle andma tulnud tegevjuht Tõnis Korts ja juhiabi Lea Truska. Kortsu sõnul on Raimu Aia teened Eesti jahinduses suured ja teda on elutöö eest autasustatud ka kõrgeima tunnustusavaldusega vapimärgiga „Metsis“.

Eesti Jahimeeste Seltsi poolt vaadatuna on mehe olulisim teene, et vaatamata ülikeerulistele aegadele üleminekul sotsialismilt kapitalismile, suutis ta säilitada maakondliku organisatsiooni kui tähtsaima piirkondliku koostöövormi. Maakondlik jahiühendus on muuhulgas ümarlauaks, kus erinevad jahtkonnad saavad lahendada oma erimeelsused ja tegevusi koordineerida.

Teine suur teene on mehel selles, et ta on suutnud ühendada nii eesti kui vene kogukonna jahimehed ja panna astuma ühte jalga. Seda tõestasid ilmekalt vene kogukonna jahimeeste soojad sõnad juubilari aadressil. Kolleegid tänasid Raimut ja andsid üle jahimeeste tunnustuse.

Ehkki mees andis teatepulga seltsi juhtimisel üle, ei ole tal jahinduse korraldamisest pääsu. Nimelt jätkab ta tööd Ida-Viru JSi juhatuse liikmena. Anname siinkohal Raimu Aiale üle EJSi liikmete nimel õnnitlused juubeli puhul ja tänu tehtud töö eest. Aitäh Raimu ja jõudu ja jaksu edaspidiseks ja muidugi kivi kotti!

Fotod: IVJSi kogust ja Tõnis Korts

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Tähtpäevalised Raimu Aia ja Egert Malts
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Egert Malts ja Tõnis Korts
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Tõnis Korts ja Raimu Aia

20160916_120435
JAGA