Põdra bioproovide kogumine käesoleval jahihooajal

Põdra bioproovide kogumine käesoleval jahihooajal

3373
Rajakaamera: Jaan Luks

Tuletame meelde, et alates käesolevast jahihooajast tuleb võtta alalõualuud ja esitada mõõtmiseks sarved vähemalt 80% enne 1. novembrit kütitud põtradelt. Kindlasti tuleks esitada kõikide nende isendite lõualuu, kellelt on kogutud kas sigimiselundkond või sarved, või esitatud sarvemõõdud. Jahihooaja teises pooles (novembris-detsembris) kütitud isenditelt vastavaid materjale enam üldjuhul ei koguta (v.a isendid, kellelt võetakse sigimiselundkond).

Kütitud põdralehmade sigimiselundkondade kogumine jätkub eelnevate aastatega võrreldes samas mahus ja samade põhimõtete alusel. Sigimiselundkond – emakas koos munasarjadega tuleb võtta ühelt lehmalt 5000 ha jahimaa kohta ajavahemikus 10. oktoobrist kuni jahihooaja lõpuni kütitud isenditelt. Rõhutame, et kütitud põdralehmadelt, kellelt kogutakse sigimiselundkond, tuleb vanuse määramiseks olenemata küttimise ajast kindlasti võtta ka alalõualuu. 

Põhjalik juhend 2016/2017 jahihooajal kogutavates seirematerjalidest on leitav Keskkonnaagentuuri kodulehelt www.keskkonnaagentuur.ee

Otselink juhendile

http://www.keskkonnaagentuur.ee/sites/default/files/seire-_ja_uurimismaterjalide_kogumine_2016_jahihooajal.pdf

Edukat jahti soovides
Keskkonnaagentuur
eluslooduseosakond
ulukiseire@envir.ee

 
JAGA