Pärnus arutleti kokkutuleku korralduslikke detaile

Pärnus arutleti kokkutuleku korralduslikke detaile

1458
Pärnu Jahimeeste Liidu praegune maja. Foto: EJS

23. märtsil toimus Pärnu Jahimeeste Liidus jahimeeste kokkutuleku koosolek, kus arutati suvise ürituse detaile.

Pärnu Jahimeeste Liit pakkus kokkutuleku teemaks välja “100 Pärnus”, mis seostuks 100-aastase Eestiga ning mida saab siduda ka jahinduse ajalooga. Samuti arutleti võimaluste üle kuidas Pärlseljal võistlusi, olmeküsimusi jms korraldada.

Koos peakohtunik Urmo Sitsi ning EJSiga korrigeeriti ka kokkutuleku võistluse juhendit ning pakuti välja uusi võistlusi. Samuti tõid Pärnu jahimehed välja, et laagrivõistlust võiks paremini kirjeldada ja hindamisel konkreetsemaks minna.

Lisaks näitas EJSi tegevjuht äsja valminud logo võimalikke variante. Plaanis on ka teha Pärnumaa kokkutulekut tuvustav video.