Nõupidamine KKA ja KKI esindajatega

Nõupidamine KKA ja KKI esindajatega

2178

10. veebruaril toimus EJS büroos nõupidamine Keskkonnaameti kriisiolukordade nõuniku Teet Koitjärve, KKI nõuniku Himot Marani ja EJS tegevjuhi Tõnis Kortsu osalusel. KKA esindajaga arutati „Katkutuur 2“ korraldamist.

EJS-l, KKA-l, VTA-l ja Maaeluministeeriumil on ühiselt plaanis jätkata seakatkualaste infopäevade korraldamisega. Esialgsetel andmetel korraldatakse infopäev Harjumaal (Kuristiku 7), Läänemaa Jahindusklubis, Pärnumaa Jahimeeste Liidus, Põlva Jahiseltsis ja Rakvere Jahindusklubis. Kuupäevad on täpsustamisel. Nõupidamisel arutati, missugust informatsiooni on jahimeestel vaja ja koostati lähteülesanne lektoritele. Nõupidamisel osales skaibi teel ka Peep Männil ulukiseire osakonnast.

Nõupidamise teises pooles arutati KKI infotelefoni 1313 toimimist. Kuna jahimeestel on seadusest tulenev kohustus liiklusõnnetuses hukkunud ja liiklusõnnetuse tõttu surmatud tarbimisväärtuseta suuruluki või tema osa utiliseerida või matta, siis on 1313 teema ka meile oluline. Arutati, mida saab paremini teha. KKI on palve jahimeestele, et lisaks antud kontakttelefonidele oleksid 1313-l lisaks ka teised numbrid, kuhu õnnetuse puhul helistada. On juhtumeid, kui kontakttelefon ei vasta ja seetõttu on teise numbri vajadus olemas. EJS lubas siin KKI-d aidata ja numbrid edastada.

Samas tõstis EJS-i tegevjuht üles teema, kui 10 euro maksmata jätmisel nõutakse jahimeestelt lisaks karistusele sisse ka loodusele tekitatud kahju. See tundub jahimeestele ebaõigena ja siin soovitakse saada selgust. Seda teemat arutatakse koos KKI-ga laiemas ringis edasi, kuni leitakse sobiv lahendus.JAGA